• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Strašák podpojištění s novelou zákona nezmizel. KB Pojišťovna má pro klienty řešení už 8 let

Strašák podpojištění s novelou zákona nezmizel. KB Pojišťovna má pro klienty řešení už 8 let

Novela občanského zákoníku zmírní „trest“ pro klienty, kteří mají špatně nastavené majetkové pojištění a v případě škod kvůli podpojištění inkasují nižší částky. Starosti s podpojištěním s novelou zákona však nezmizely a klienti pojišťoven s neaktuálními smlouvami stále mohou přijít o miliony.

2. 4. 2024 10:00

Změna je zakotvena v § 2854 občanského zákoníku a platí od 1. dubna letošního roku. Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu, jakým mohou pojišťovny likvidovat škody v případech, kdy má majitel nemovitosti pojistnou smlouvu špatně nastavenou a nemovitost je podpojištěná. Staré znění v takovém případě počítá krácení z pojistného plnění, které je limitováno pojistnou částkou ve smlouvě. Podle aktuálního znění se případné krácení počítá ze škody samotné, což je pro klienty příznivější. V rámci novely není explicitně uvedeno, zda se bude tento přístup aplikovat i u smluv vzniklých před 1. dubnem 2024.  Běžná praxe pojišťoven na českém trhu je však taková, že u vysokých a totálních škod pojišťovny takto postupují už dlouho.  

Podle původního znění zákona, například u domu pojištěného na 5 milionů korun, jehož hodnota byla kvůli růstu cen v době vzniku škody již 10 milionů, nemusela pojišťovna při totální škodě vyplatit ani ve smlouvě uvedených 5 milionů. Tuto částku mohla ještě zkrátit ve stejném poměru, jaký byl rozdíl mezi pojistnou částkou ve smlouvě a aktuální cenou nemovitosti. V tomto konkrétním případě tedy o dalších cca 50 %. Klient tak mohl podle starého znění dostat jen 2,5 milionu korun. 

To už nyní nebude možné. I tak ale stále platí, že kvůli podpojištění klienti nedostanou tolik peněz, aby si za ně poškozenou část domu či bytu za současné ceny opravili. Aby tomu předešli, měli by pravidelně hlídat hodnotu majetku a průběžně pojistku aktualizovat, případně mít sjednanou tzv. indexaci, která pojišťovnu opravňuje k navyšování pojistné částky, tedy i pojistného, podle aktuální inflace,“ vysvětluje Martin Svoboda, produktový manažer z KB Pojišťovny

Z podzimního průzkumu KB Pojišťovny vyplývá, že 84 % Čechů o nutnosti aktualizace pojistných smluv ví. 39 % z nich to ale řešit nechce, aby nemuseli platit vyšší pojistné. „Tento přístup se však klientům může nepříjemně vymstít. Sice ušetří na pojistném, ale při velkých škodách jim tato „úspora“ nové bydlení nezajistí,“ doplňuje Martin Svoboda. Nebezpečnou skutečností je, že 46 % dotázaných si je vědomo toho, že v případě katastrofy by jejich pojistná částka nepokryla náklady na novou výstavbu.

Podle loňského průzkumu České asociace pojišťoven má svou nemovitost pojištěnou 56 % Čechů, ale jen třetina z nich je pojištěna správně. 15 % má hodnotu nemovitosti nastavenou dokonce na méně než polovinu skutečné ceny. Nové znění zákona sice podmínky klientů zejména v případě velkých škod vylepší, ale v případě podobné živelní katastrofy, jako bylo tornádo před 3 lety na Moravě, poškozeným lidem se špatně nastavenými smlouvami vyplacené pojistné plnění na postavení nových domovů stačit nebude.

 PŘÍKLAD: Jak je možné maximálně krátit pojistné plnění před novelou a po novele.

Hodnota nemovitosti – 4 mil. Kč
Pojistná částka – 2 mil. Kč
Podpojištění je 50 %

ŠkodaPlnění - staré zněníPlnění - nové znění
500 000 Kč250 000 Kč250 000 Kč
1 000 000 Kč500 000 Kč500 000 Kč
2 000 000 Kč1 000 000 Kč1 000 000 Kč
3 000 000 Kč1 000 000 Kč1 500 000 Kč
4 000 000 Kč1 000 000 Kč2 000 000 Kč

(Tabulka ukazuje příklad, jak občanský zákoník dovoluje krátit pojistné plnění. Různé pojišťovny na trhu ovšem už před účinností novely často postupovaly nad rámec zákona a například v případě totální škody poskytly sjednanou pojistnou částku podobně, jak právě popisuje nové znění zákona.)

KB Pojišťovna vyplácí vždy podle nových cen bez rizika podpojištění už 8 let

„U KB Pojišťovny máme pojištění nemovitosti postaveno jinak. Podpojištění u nás nehrozilo nikdy. Bez ohledu na znění zákona. Jsme první a zatím také jediní na našem trhu, kdo má pojištění nemovitosti bez limitu,“ vysvětluje Martin Svoboda.

KB Pojišťovna má totiž smlouvy u pojištění nemovitosti konstruované odlišně od všech ostatních pojišťoven u nás. Ve smlouvách žádnou konkrétní pojistnou částku neuvádí a pro stanovení pojistného vychází z plochy nemovitosti a jejího umístění. „V okamžiku škody výši vypláceného pojistného plnění stanovíme podle aktuálních cen stavebních prací a materiálů. To u nás platilo a platí jak u totální škody, tak u částečných škod, kterých je samozřejmě většina. Naši klienti dostanou vždy tolik peněz, aby si poškozenou část nemovitosti opravili nebo i celý dům postavili v původním rozsahu a kvalitě znovu,“ upřesňuje postup KB Pojišťovny Martin Svoboda.

Klienti u KB Pojišťovny mohou využít i další jedinečnou výhodu pojištění nemovitosti. Novou smlouvu mohou uzavřít ještě v době platnosti stávající smlouvy u jiné společnosti a čerpat výhody nové smlouvy až jeden rok zdarma. Když by pak v době do ukončení staré smlouvy došlo k pojistné události a stará smlouva by nepokryla škodu plně, nová smlouva by rozdíl dorovnala až do sjednaného rozsahu. 

Pojištění domácnosti a nemovitosti od KB Pojišťovny nejenže zajistí náhradu pojištěného majetku, ale v době odstraňování následků škody pomůže i s úhradou dočasného ubytování a u velkých škod i se splátkami úvěru na bydlení nebo hypotéky až po dobu jednoho roku. Tuto pojistnou ochranu mohou mít zájemci při sjednání pojištění do konce května 2024 s trvalou slevou 30 %. Všechny detaily této akční nabídky jsou k dispozici na www.kbpojistovna.cz/majetek

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci.


Šárka Nevoralová
+420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz

Michal Teubner
+420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz

Tomáš Zavoral
+420 731 493 296
tomas_zavoral@kb.cz