KB a Agrární komora ČR navážou na úspěšné partnerství i v roce 2019

Komerční banka a Agrární komora ČR navázali na dosavadní úspěšnou dlouholetou spolupráci a prodloužily smlouvu o partnerství do roku 2019. Tento krok opět stvrzuje již tradičně dobré vztahy mezi Komerční bankou a komorou, jejímiž členy je řada klientů KB. Hlavní prioritou zůstává efektivní financování zemědělských investic přispívajících ke konkurenceschopnosti českých zemědělců a stabilitě celého sektoru.

10. 10. 2018 12:30

„Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním partnerům domácích zemědělců a potravinářů, z více než 11 tisíc je naším klientem každý čtvrtý potravinář a z téměř 70 tisíc zemědělců je to každý pátý. U firem z obou sektorů s obratem nad 60 milionů je to dokonce každý druhý. Každá pátá koruna, kterou si čeští zemědělci nebo potravináři půjčí na svůj rozvoj je od KB. Financováním firem z oboru a budováním dlouhodobých vztahů přispívá k rozvoji celého odvětví v ČR. Právě nyní, kdy se blíží pravděpodobně jedno z posledních kol PRV i konec programovacího období EU, se proto soustředíme na poradenství a partnerství v oblasti čerpání dotací. Následně chceme maximálně podpořit financování rozvojových investic tak, aby čeští zemědělci využili na 100 % všech nabízených možností a zvýšili svoji konkurenceschopnost a tedy i stabilitu.“

David Formánek, člen představenstva KB a náměstek generálního ředitele pro úsek Korporátního a investičního bankovnictví

Zemědělcům a potravinářům umí KB nabídnout i další zvýhodněné programy alternativní k těm kofinancovaným z pomalu vyčerpaných strukturálních fondů. Ve spolupráci s evropskými finančními institucemi připravila řadu zvýhodněných programů. Například na energetické úspory KB nabízí unikátní produkt realizovaný ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) úvěr  EuroEnergie, který lze čerpat na obnovu výrobního zařízení s nižšími nároky na energie, využití odpadního tepla, apod. Celkově KB ve spolupráci s EIB dosud podpořila investice za 37,1 mld. Kč na program EuroEnergie z toho připadá 1,2 mld. Kč.

„Úspěšně kooperujeme ale i s českými institucemi. V případě zemědělství zejména s PGRLF, kdy s celkově více než 50 mld. úvěrů poskytnutých úvěrů s podporami od tohoto fondu jsme historicky nejúspěšněji spolupracující bankou.  I letos tak nabízíme inovovaný specializovaný produkt připravený ve spolupráci s dceřinou společností SGEF. Náš Agroúvěr Prémium je vytvořen na míru podle podmínek programu „Zemědělec“ a počítá tedy s úrokovou podporou PGRLF. Pořídit je tak možné třeba stroje, které byly k vidění na letošním Techagru, kde KB měla také svůj stánek,“ uzavřel David Formánek.

„Partnerství s tak významnou finanční institucí, jakou je Komerční banka, nás velice těší. Projekty a investice v oboru Komerční banka dlouhodobě podporuje. Prohloubení komunikace a informovanosti vede k většímu vzájemnému porozumění obou stran a přispívá k nalézání nových cest k prosperitě nejen v zemědělství.“

Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR