KB a AMSP pokračují v dlouholetém partnerství

Komerční banka a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) navázaly na dlouholeté partnerství obou institucí v oblasti podpory rozvoje českých podnikatelů, jejich konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu a uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci na rok 2019.

15. 10. 2018 15:00

Nová rámcová smlouva navazuje na úspěšnou spolupráci budovanou již od roku 2012. Klíčovými oblastmi spolupráce i nadále zůstává podpora začínajících podnikatelů v rámci projektu „Svou cestou - Young Business“ a také grantový program Nastartujte se, který cíleně podporuje realizaci zajímavých podnikatelských záměrů. Spolupráce se zaměřuje také na pomoc řemeslníkům i aktivity v oblasti EU a exportu.

Podpora v oblasti exportu cílí mj. na sdílení praktických informací prostřednictvím analýz obchodní a investiční aktivity mezi ČR a vybraným exportním teritoriem. KB EU Point bude i nadále odborným partnerem měsíčně vydávaného EU zpravodaje, který zajišťuje pravidelnou komunikaci novinek z dění v EU směrem ke členům AMSP ČR. KB se společně s AMSP ČR bude nadále podílet na unikátních výzkumech podnikatelského prostředí zaměřených na aktuální témata.

Slavnostního podpisu smlouvy se za Komerční banku zúčastnili Miroslav Hiršl, člen představenstva zodpovědný za distribuční síť, Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví a předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

„Spojení s významnou profesní nezávislou organizací nám dává možnost více pochopit potřeby malých a středních podnikatelů a prosazovat témata zvyšující efektivnost na všech stranách. Jde například o bezpapírovou, elektronickou výměnou dokumentů prostřednictvím internetového bankovnictví, jehož součástí je nově i zvýhodněný přístup ke službám on-line fakturace. V závěru letošního roku nabídneme rovněž menším podnikům stejný rozsah služeb a poradenství, který byl dosud na trhu dostupný pouze středním a velkým firmám.“

Miroslav Hiršl, člen představenstva zodpovědný za distribuční síť

„Komerční banka je klíčovým partnerem naší asociace již skoro deset let. Nejde ale jen o formální akt vyjádření vzájemného respektu, naše spolupráce je na takřka denní úrovni. Společně oceňujeme podnikatele na venkově, malé řemeslníky, podporujeme začínající firmy, pro střední podniky vytváříme servis dotačních příležitostí, připravujeme společné manuály pro exportéry a vydáváme pro malé a střední firmy analýzy obchodních příležitostí na zahraničních trzích.“

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR