KB pokračuje v navázané spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR

Komerční banka (KB) ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) v letošním roce opět podpoří oblíbené Selské slavnosti. Jednou z novinek právě podepsané partnerské smlouvy je i projekt Malý gurmán, který se v rámci celodenních kurzů vaření zaměřuje na malé děti.

18. 4. 2018 12:30

„Soukromí zemědělci patří dlouhodobě mezi nejváženější klienty Komerční banky. Naší prioritou je dlouhodobé partnerství s nimi, poskytování kvalitních služeb a zároveň podpora toho, co je pro fungování soukromých zemědělců důležité. Poskytujeme jim ucelenou nabídku finančních služeb pokrývajících jejich nejčastější potřeby, kterými jsou financování provozu, nákupu strojů, technologií či zemědělské půdy. Podporujeme i farmáře v začátku hospodaření, kteří u nás mohou rychle a jednoduše získat až milión Kč bez zajištění.“

Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky

V rámci Selských slavností se opět otevřou statky členů ASZ ČR v různých koutech republiky se tak i v letošním roce otevřou jak odborné, tak laické veřejnosti. Pro rodiny s dětmi zde bude připraven celodenní doprovodný program, možnost prohlídky hospodářství či nákupu pestré škály regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

"Stalo se již tradicí, že Asociace soukromého zemědělství se formou akcí pro širokou veřejnost snaží poukázat na význam a přínos rodinných farem pro český venkov. Ty jsou každoročně věnovány jednomu z důležitých témat našeho zemědělství - rodinné formě hospodaření, nutnosti ochrany půdy a vody jakožto zdrojů obživy a prosperity pro budoucnost naší země, či faremní produkci a propojení výrobců kvalitních regionálních potravin se spotřebiteli. Letos u tématu faremní produkce pro velký úspěch předchozích akcí zůstaneme a program ještě více zaměříme na děti, pro něž chystáme v rámci celodenních slavností kurzy vaření pod názvem Malý gurmán."

Josef Stehlík, předseda ASZ ČR

„Partnerství s Asociací soukromých zemědělců je pro nás velmi důležité. Spolupráce nám pomáhá nacházet správnou cestu ke klientům a nastavit naše produkty a služby tak, aby maximálně odpovídaly jejich potřebám.“

Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky