Komerční banka podpořila celosvětový úklidový den

Komerční banka (KB) se finančně, ale i aktivním zapojením svých zaměstnanců, připojila k celosvětové úklidové akci, jenž je v tuzemsku součástí projektu Ukliďme Česko. Cílem úklidového dne však, podle pořadatele Radka Janouška ze spolku Ukliďme Česko, není jen uklidit lesy, louky, řeky nebo města, ale také nastartovat v globálním měřítku diskuzi o současném způsobu nakládání s odpady. K zářiovému termínu akce se aktivně připojilo více než 200 zaměstnanců v celkem 19 lokalitách.

18. 9. 2018 12:30

„Těší mě, že se Komerční banka stala partnerem tohoto projektu, a ještě více mě těší, že se naši zaměstnanci aktivně zapojili a přispěli svým dílem k lepšímu a kulturnějšímu prostředí, ve kterém žijeme. Přál bych si, aby se nám postupně podařilo vzbudit v lidech zájem aktivněji se starat o své nejbližší okolí a odstraňovat z našich životů nadbytečné plastové obaly, které lze jednoduše nahradit ekologicky šetrnějšími alternativami.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

„Z dat, která máme k dispozici, vyplývá, že v České republice se v sobotu konaly 463 úklidy. Více jak deseti tisícům dobrovolníkům se během jednoho dne podařilo uklidit z přírody přes 100 tun odpadů. Za nás jim patří velký dík!"

Miroslav Kubásek, organizátor akce Ukliďme Česko

První část letošní ročníku největší dobrovolnické akce se uskutečnila v dubnu 2018. Organizátoři úklidů z Českého svazu ochránců přírody a brněnského spolku Ekosmák spočítali, že během loňských úklidových aktivit se zapojilo téměř 100 tisíc dobrovolníků na 2476 místech po celé ČR a uklidili přes 1500 tun odpadu.