Komerční banka rozšiřuje svoji podporu klientům s poruchou sluchu

Komerční banka (KB) výrazně rozšiřuje počet poboček, které zlepšují přístup ke sluchově postiženým klientům. Na více než 60 nejvýznamnějších pobočkách je nyní k dispozici bezplatná služba eScribe. Jednání mezi klientem a bankovním poradcem je v on-line režimu převáděno do písemné formy. Neslyšící klient bude moci nyní pohodlně a samostatně komunikovat se svým poradcem. Službu zajišťuje ve spolupráci se sociální firmou Transkript online, která je úspěšným zaměstnavatelem nevidomých rychlopísařů.

19. 2. 2018 13:00

„Služba funguje opravdu jednoduše. Klient požádá bankovního poradce o přepis mluvené řeči, který se telefonicky spojí s přepisovatelem společnosti Transkript. Oba pak sledují doslovný přepis svého rozhovoru na monitoru počítače, můžou kdykoliv reagovat na podávané informace, mají jistotu, že nedošlo k nějakému nedorozumění a byly předány všechny informace. Službu není potřeba předem objednávat, je dostupná v pracovních dnech od 9 do 18 hodin.“

Zuzana Čepelková, CSR manažerka Komerční banky

Vlastní zkušenost s touto službou má i Karel L., který přišel o sluch v roce 2003:

„Když jsem se dozvěděl, že v Komerční bance zavedli přepis pro osoby s postižením sluchu, rozhodl jsem se změnit banku. V mé současné totiž přepis neumožňují. Často se stává, že mi někdo řekne třeba 20 slov, následně to zestruční a napíše na papírek pěti slovy, jako bych snad byl nějaký nechápavý. Já normálně mluvím, pouze neslyším. Potřebuji proto jen přepsat, co řekla druhá strana. Přepis v Komerční bance byl vyvolán téměř okamžitě, pracovnice pobočky byla velmi vstřícná. Mé nadšení vzbudil hlavně fakt, že přepis v KB je doslovný, což je obzvláště při jednání o financích velmi důležité.“

Karel L., osoba s postižením sluchu