Kulturní projekty mohou získat v Komerční bance zvýhodněné financování

Komerční banka ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) začala nabízet zvýhodněný úvěrový produkt EuroCreative. Ten je určen pro financování kulturních a kreativních projektů. Jedná se například o produkci filmů, překladatelství, vydávání a prodej knih, design nebo scénická umění. Příjemce úvěru získává automatickou záruku EIF. V rámci jednoho projektu je možné čerpat až 52 milionů Kč.

17. 1. 2018 16:45

„V oblasti nabídky produktů s dotační podporou z evropských fondů má Komerční banka silnou pozici. Současně se výrazně podílíme na poskytování úvěrů pro kulturní projekty a to například v oblasti kinematografie. Jsem proto velmi rád, že nyní můžeme ve spolupráci s Evropským investičním fondem již v první fázi programu nabídnout klientům podporu jejich projektů v celkové výši 650 milionů korun.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

Klienti Komerční banky získají úvěr EuroCreative s automatickou bezplatnou zárukou EIF, která snižuje požadavky na zajištění, ale také zjednodušuje proces administrace a zaručuje výhodnější úrokovou sazbu. Výše úvěru může být až 52 milionů Kč a doba splatnosti je až 10 let. Úvěr EuroCreative je určen pro malé a střední podniky (MSP) s ročními tržbami do 1,3 miliardy Kč a s maximálně 250 zaměstnanci nebo malé veřejné podniky (MSP vlastněné municipalitou bez ohledu na její velikost).

V nabídce KB je i další zvýhodněné financování realizované ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi. Příkladem mohou být aktuálně probíhající programy - EuroPremium Young (podpora malých a středních firem při zaměstnávání mladých osob), EuroEnergie (program na podporu úspor energií) nebo EuroInovace (podpora malých a středních inovativních podnikatelů).