Nadace KB Jistota rozdělila v roce 2017 o třetinu více příspěvků

O třetinu více příspěvků rozdělila v minulém roce při porovnání s rokem 2016 Nadace KB Jistota. Nadace poskytla v roce 2017 dary na jednorázové i dlouhodobé projekty v celkové výši téměř 10,6 milionu Kč. Nadace KB Jistota v roce 2017 obdržela 249 žádostí o podporu.

8. 3. 2018 10:00

„Při rozdělení prostředků jsme se opírali o naši dlouhodobou strategii, která je založena na motu Nadace KB Jistota – partnerka pro celý život. Věnujeme se především podpoře osob zdravotně hendikepovaných i sociálně znevýhodněných, jakož i podpoře paliativní péče.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota

Činnost Nadace KB Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž jsou raná péče a pomoc dětem, pomoc sociálně hendikepovaným, pomoc zdravotně postiženým, péče o seniory a podpora hospicové a paliativní péče. Přispívá na projekty neziskových organizací, jež pomáhají těmto lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Nadace se již více než dvě desítky let podílí na zlepšení kvality života lidí s různým hendikepem v průběhu celého jejich života.

Nadace KB Jistota za dobu své více než dvacetileté existence podpořila řádově tisícovku projektů. Přispěvatelem Nadace KB Jistota jsou jak Komerční banka, její dceřiné společnosti, tak i  zaměstnanci či klienti.