Řádná valná hromada dne 25. 4. 2018

4. 4. 2018 10:15

Valná hromada konaná dne 25. dubna 2018:

  • schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Banky a stavu jejího majetku za rok 2017,
  • schválila konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky za rok 2017 a řádnou účetní závěrku Komerční banky za rok 2017,
  • rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017 v celkové výši 14 914 375 060,80  Kč a o výplatě dividendy ve výši 47 Kč na jednu akcii před zdaněním.
  • schválila změnu stanov,
  • zvolila členem výboru pro audit pana Petra Dvořáka
  • určila jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2018 společnost Deloitte Audit s.r.o


Řádná valná hromada dne 25. 4. 2018