SG Equipment Finance poskytuje výhodný úvěr na „Zelené investice“

Firmy, které investují do technologií s příznivým vlivem na životní prostředí, mohou u společnosti SG Equipment Finance (SGEF) získat výhodný leasing či úvěr. V programu Climate Action, který SGEF spustil ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), je alokováno více než 2,5 miliardy Kč. Společně s Komerční bankou je SG Equipment Finance hlavním partnerem evropských finančních institucí v ČR. Jen v minulém roce poskytl SGEF v rámci několika programů zvýhodněné financování v objemu téměř osm miliard Kč.

10. 5. 2018 11:25

Nová smlouva SGEF s EIB k programu Climate Action v celkové hodnotě 2,5 miliardy Kč stanoví, že minimálně 25 % musí být použito na tzv. zelené investice.

„Prvními vlaštovkami jsou železniční vozy a lokomotivy, na které bychom rádi navázali financováním autobusů městské a příměstské hromadné dopravy. Snížení dopadu na životní prostředí prokazujeme tím, že nahrazujeme starší prostředky novými, energeticky úspornějšími, u železniční techniky pak přesunem od individuální dopravy k dopravě hromadné. V roce 2017 jsme celkem ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy poskytli zvýhodněné financování našim klientům ve výši 6,5 miliard Kč (250 milionů EUR), což je přibližně dvojnásobek průměru v předchozích letech. Na letošní rok dojednáváme objem prostředků v přibližné výši 7,8 miliard Kč (300 milionů EUR). SGEF spolu s Komerční bankou patří mezi tradiční partnery evropských finančních institucí a v podílu prostředků dedikovaných pro Českou republiku máme výsadní postavení. Tuto výhodu využíváme k dalšímu rozvoji spolupráce a inovaci programů.“

Petr Němec, Chief Operating Officer SGEF

Loni SGEF s klienty podepsal přibližně 2,5 tisíce nových smluv s touto podporou, což je více než 60 % nově financovaných investic. Největší podíl připadá na nákladní a osobní dopravu, zvyšuje se profinancování různých průmyslových odvětví, zdravotnictví či veřejných služeb.

V letošním roce naváže SGEF spolupráci i s Evropským investičním fondem. Půjčky garantované fondem a často i se zvýhodněným úrokem by měly směřovat primárně do malých a středních podniků s výrazným inovativním potenciálem.