Skupina Komerční banky je dominantním partnerem evropských finančních institucí v ČR

Skupina Komerční banky (KB) potvrdila v průběhu roku 2017 svoji pozici nejvýznamnějšího, a v některých programech dokonce exkluzivního, partnera evropských finančních institucí (Evropská investiční banka – EIB, Evropský investiční fond - EIF, Rozvojová banka Rady Evropy - CEB). V minulém roce podepsala s těmito institucemi smlouvy v objemu přesahující 20 miliard Kč (796 mil. EUR), což je téměř 35 % všech prostředků určených pro ČR.

28. 2. 2018 19:30

„Komerční banka je společně s dceřinou společností SG Equipment Finance již několik let dominantním partnerem evropských finančních institucí. Tato spolupráce nám umožňuje například poskytovat financování začínajícím podnikatelům, podporovat investice do úspor energií a nově dokonce nabídnout výhodnější finanční podmínky i kulturním institucím a společnostem.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

Evropské finanční instituce se velmi intenzivně zabývají společenským dopadem svých aktivit. Programy EIB, EIF a CEB se proto zaměřují na podporu projektů, které jsou společensky a sociálně přínosné. Příkladem mohou být programy ve spolupráci s Komerční bankou - EuroPremium Young (podpora malých a středních firem při zaměstnávání mladých osob), Profi úvěr Start (výhodné financování začínajících podnikatelů bez podnikatelské historie), EuroEnergie (program na podporu úspor energií) nebo EuroInovace (podpora malých a středních inovativních podnikatelů). Loňskou novinkou je program EuroCreative, který je určen pro financování kulturních a kreativních projektů. Jedná se například o muzea, památky, produkci filmů, vydávání počítačových her nebo rozhlasové a televizní vysílání.

Příklady využití výhodnější financí mohou být společnosti IMT Technologies & Solutions (nákup technologie a rekonstrukce budovy) a Rückl Crystal (výměna sklářské pece).

Klienti SG Equipment Finance oceňují program CEBu zaměřený na podporu udržitelnosti venkova a rozvoj méně vyspělých regionů, který spočívá v úrokové podpoře úvěrů na pořízení autobusů zkvalitňujících pravidelné dopravní spojení v regionech, nebo úrokové dotaci úvěrů na pořízení komunální čistící techniky.

V závislosti na typu programu slouží finanční prostředky od EIB, EIF a CEB ke snížení úrokové sazby (například firma, která zaměstnává mladé lidi, dostane výhodnější úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru) nebo jako garance poskytnutého úvěru, což vede ke snížení požadavků na zajištění (KB může například poskytnout úvěr začínajícímu podnikateli za lepších podmínek).