Změny v představenstvu Komerční banky

Komerční banka změní obsazení svého představenstva. Novými členy představenstva se stanou David Formánek, současný generální ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. a Miroslav Hiršl, aktuálně generální ředitel Société Générale Montenegro AD. David Formánek v představenstvu nahradí Jana Pokorného a převezme odpovědnost za řízení úseků Top korporátního a Investičního bankovnictví a pobočky Komerční banky na Slovensku. Miroslav Hiršl bude v představenstvu Komerční banky odpovědný za úseky Retailového a Korporátního bankovnictví, které doposud vedl Vladimír Jeřábek. Vladimír Jeřábek v představenstvu KB nově převezme zodpovědnost za řízení úseků Corporate secretary, Transakčních a platebních služeb, Služeb investičního bankovnictví a úseku Podpůrných služeb. Libor Löfler bude nadále odpovědný za úseky Informační technologie, Informačního managementu a Organizace a řízení změn. Jan Pokorný se rozhodl rezignovat na pozici v představenstvu Komerční banky z rodinných důvodů a z banky ke konci června odejde. Peter Palečka zůstane po odchodu z představenstva KB do konce tohoto roku v roli poradce generálního ředitele. Účinnost jmenování nových členů představenstva standardně podléhá schválení České národní banky. Úseky Top korporátního a Investičního bankovnictví a pobočka KB na Slovensku budou do doby účinnosti jmenování nového člena představenstva řízeny přímo generálním ředitelem.

15. 6. 2018 17:45

„Těším se, že přivítám v představenstvu Komerční banky Davida Formánka a Miroslava Hiršla a věřím, že svou zkušeností i odbornými předpoklady pomohou Komerční bance úspěšně se posunout do nové éry, která bude více než kdy dříve spojená s rozvojem moderních technologií a změnou firemní kultury. Zároveň bych chtěl poděkovat oběma odcházejícím členům představenstva za jejich dlouholetou práci pro skupinu Komerční banky. Významnou měrou přispěli k budování silné značky Komerční banky a její vedoucí pozice na českém trhu. Chtěl bych jim proto popřát mnoho úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě.“

Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky

Účinnost jmenování Davida Formánka a Miroslava Hiršla členy představenstva standardně podléhá schválení Českou národní bankou. Po obdržení kladného stanoviska centrální banky budou všechny změny v představenstvu platné od 1. 8. 2018.

David Formánek pracoval před příchodem do Komerční banky v Deutsche Bank AG. Nejprve na pobočce v Hannoveru a poté v pražské pobočce na pozici Head of Corporate Banking Group. Do Komerční banky nastoupil v roce 2001 a následujících 5 let pracoval jako ředitel pražské obchodní divize. V roce 2006 přešel do úseku lidských zdrojů, kde působil jako zástupce výkonného ředitele a od roku 2007 zastával pozici výkonného ředitele lidských zdrojů KB. Po osmi letech práce v oblasti lidských zdrojů povýšil do pozice generálního ředitele Modré pyramidy stavební spořitelny.

Miroslav Hiršl strávil celou svou pracovní kariéru v rámci skupiny Société Générale. V roce 1996 nastoupil do Komerční banky a prvních deset let strávil na různých pozicích v distribuční síti KB v Hradci Králové a později v Praze jako manažer podpory prodeje pro retail. Následně přestoupil do Modré pyramidy na pozici ředitele pro obchodní synergie a v roce 2008 povýšil do představenstva Modré pyramidy se zodpovědností za prodej a marketing. V roce 2010 byl zvolený místopředsedou představenstva Modré pyramidy a tuto pozici zastával 4 roky. V roce 2014 akceptoval nabídku Société Générale a stal se generálním ředitelem a členem představenstva Société Générale Montenegro.

Jan Pokorný pracoval ve Skupině Komerční banky od roku 1991. Svou kariéru odstartoval na pobočce KB, následně se věnoval oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky a posléze byl jmenován ředitelem Distribuční sítě KB. Mezi lety 2006 a 2009 zastával pozici First Vice President pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku. V letech 2010 až 2014 byl generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny. V roce 2015 byl jmenován výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky a v následujícím roce se stal členem představenstva banky se zodpovědností za oblasti strukturovaného financování, investičního bankovnictví, Top Corporations a za pobočku Komerční banky na Slovensku.