Zvolení nových členů představenstva Komerční banky, a. s.

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje, že, dozorčí rada zvolila s účinností od 1. 8. 2018 novými členy představenstva pana Davida Formánka a pana Miroslava Hiršla.

31. 7. 2018 18:00