Financováním energeticky úsporných projektů snižujeme závislost ČR na uhlí

Ekologicky pozitivní investice jsou pro KB dlouhodobou prioritou! Spolu s SG jsme se připojili k řadě souvisejících mezinárodních politik a chceme přispět k tomu, abychom byli vnímáni jako lídr trhu a inovátor v oblasti environmentálně odpovědného podnikání. Už několik let se proto zaměřujeme na financování a dotační poradenství pro energeticky úsporné projekty.

15. 11. 2019 13:00

„Troufám si říci, že se ochrana životního prostředí postupně stává součástí naší firemní DNA. Nejviditelnější je závazek naší mateřské skupiny Société Générale omezovat poskytování finančních produktů společnostem závislým na těžbě, zpracování či obchodování s uhlím. My v KB ho ctíme a chceme jít ještě o kus dál. Už nyní se zaměřujeme na financování investic, které vedou k energetickým úsporám, a prohlubujeme naše know-how tak, abychom ekologicky pozitivní investice mohli klientům také navrhovat a pomoci jim s vyřízením dotací, zvýhodněných úvěrů nebo záruk.“

David Formánek, šéf Korporátního a investičního bankovnictví v KB

45 % elektrické energie vyrobené v ČR pochází  z uhelných elektráren. Tím, že klientům pomáháme zainvestovat projekty redukující spotřebu elektřiny, přímo snižujeme závislost ČR na uhlí. Kromě toho jim zprostředkováváme také finance z veřejných zdrojů nebo záruky. Díky tomu můžeme náš pozitivní dopad výrazně rozšířit.

Naše projekty uspoří 21 800 tun uhlí za rok! Tím ale zdaleka nekončíme

Lidé z týmu KB EU Point, kteří našim klientům z řad firem se získáváním dotací z EU pomáhají, už připravili více než 50 úspěšných žádostí o evropské prostředky na energeticky úsporné projekty, které představují úsporu v celkové výši 6 450 MWh/rok. To odpovídá 6 100 tunám uhlí za rok. Dále jsme zafinancovali přes jednu miliardu korun do projektů s podporou Evropské investiční banky (EIB). V těchto případech činí úspora dokonce 92 000 MW/rok, což odpovídá 15 700 tunám uhlí ze rok. Celkem tedy naše projekty za 12 měsíců uspoří 21 800 tun uhlí. Pro představu je to 436 železničních vagonů. Takhle dlouhý vlak by měřil skoro devět kilometrů!

Aktuálně pilotujeme ještě úvěrově-záruční program EIB (EuroEnergie) pro energeticky úsporné projekty. V nabídce máme dále zvýhodněný úvěr EIB Europremium pro projekty s pozitivním dopadem na klima. EIB by navíc měla v blízké budoucnosti objem prostředků směřujících do této oblasti ještě znásobit. To velmi vítáme - programy EIB totiž mají synergický efekt, tj. jsou vždy doplněny domácími úvěrovými zdroji.

KB Advisory nabídne poradenství

Naším cílem do budoucna není „jen“ financovat, ale přímo navrhovat energeticky úsporná řešení klientům a najít pro ně ideální způsob financování, včetně vyřízení dotace, úvěru od EIB nebo záruky od ČMZRB.

S tímto cílem jsme jako první banka na trhu založili i specializovanou dceřinou společnost KB Advisory s.r.o. Jedním z efektů mimo jiné bude i to, že jako banka prohloubíme svoje know-how v oblasti realizace a návratnosti „zelených“ nebo „udržitelných“ investic a zvýšíme naši schopnost je správně vyhodnotit a zafinancovat.


Jan Hanuš
Vedoucí KB EU Point
+420 955 532 506
jan_hanus@kb.cz