KB ve spolupráci s evropskými finančními institucemi poskytla úvěry v objemu 53 miliard

Za deset let spolupráce s Evropskou investiční bankou (EIB), Evropským investičním fondem (EIF) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) poskytla Komerční banka svým klientům zvýhodněné úvěry v objemu 53 miliard korun. Jen v minulém roce dosáhl objem těchto úvěrů téměř 12 miliard korun.

26. 2. 2019 10:15

Více jak čtvrtina všech úvěrů za posledních deset let (14 miliard korun) byla určena na financování rozvojových projektů obcí, měst a krajů.

„Evropské finanční instituce se velmi intenzivně zabývají společenským dopadem svých aktivit. Zvýhodněné financování je proto směřováno zejména do projektů, které mají pozitivní vliv na potřeby občanů, na životní prostředí nebo na podporu zahájení podnikání znevýhodněných osob. Naše spolupráce s těmito finančními institucemi přispívá k udržitelnému rozvoji celé společnosti.“

Dita Pasquier, která v KB zastřešuje inovace podnikatelského financování

Programy EIB, EIF a CEB se primárně zaměřují na podporu projektů, které jsou společensky a sociálně přínosné. Příkladem mohou být programy EuroMuni (financování projektů rozvoje měst, venkova i ochrany životního prostředí), EuroInovace (podpora inovativních podnikatelů) nebo záruční programy za úvěry začínajícím podnikatelům. V některých programech je Komerční banka přímo exkluzivním partnerem na českém trhu. Unikátně v KB tak lze získat třeba úvěr EuroCreative s automatickou bezplatnou zárukou EIF. EuroCreative podporuje financování kulturních a kreativních projektů, například produkci filmů, vydávání počítačových her, ale také překladatelství, vydávání a prodej knih.

V závislosti na typu programu slouží finanční prostředky od EIB, EIF a CEB ke snížení úrokové sazby (například firma, která zaměstnává mladé lidi, dostane výhodnější úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru) nebo jako garance poskytnutého úvěru, což vede ke snížení požadavků na zajištění (KB může například poskytnout úvěr začínajícímu podnikateli za lepších podmínek).

S EIB a CEB úspěšně spolupracuje i SG Equipment Finance, dceřiná společnost Komerční banky. V roce 2018 uzavřela smlouvy v celkovém objemu téměř 9 miliard korun. V rámci programu Climate Action poskytl SGEF zvýhodněné financování na „zelené investice“ v objemu 312 milionů korun. Klienti SGEF z řad malých a středních podniků se letos budou moci zapojit také do programu „Záruka SME Innovfin“ pod patronací Evropského investičního fondu (EIF), díky které mohou získat zvýhodněný úrok.