Komerční banka a Potravinářská komora ČR prodloužily partnerství

Komerční banka (KB) a Potravinářská komora ČR (PK ČR) podpisem smlouvy o partnerství na rok 2019 potvrdily tradičně dobré vztahy prověřené dlouholetou úspěšnou spoluprací. Prioritou (kooperace) zůstává efektivní financování potravinářských investic, zejména těch inovativních, které přispívají k vyšší konkurenceschopnosti českých potravinářů.

4. 3. 2019 13:00

„Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním partnerům domácích potravinářů i zemědělců. Důležitost obou sektorů pro KB podtrhává i skutečnost, že naším klientem je každý čtvrtý potravinář a každý pátý zemědělec. Z firem s obratem nad 60 milionů je to dokonce 50 % podnikatelů a firem. Každá pátá koruna, kterou si čeští potravináři půjčí na svůj rozvoj, je od Komerční banky. Těší nás, že financováním firem z oboru a budováním dlouhodobých vztahů přispíváme k rozvoji celého agro-potravinářského komplexu v ČR.“

David Formánek, člen představenstva KB odpovědný za Korporátního a investičního bankovnictví

Potravinářským i zemědělským firmám má KB skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku i financování, spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU. Důkazem velkého významu těchto klientů pro Komerční banku jsou i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi.

„Úspěšně kooperujeme i s českými institucemi. Potravináři aktuálně často těží z výhod zejména Programu ZÁRUKA 2015 – 2023 od ČMRZB v jehož rámci je KB s  více než 6,5 mld. Kč poskytnutých záruk nejhojněji využívanou bankou. V případě zemědělství se jedná zejména o programy PGRLF, kdy s  50 mld. Kč poskytnutých úvěrů s podporami od tohoto fondu jsme historicky nejúspěšněji spolupracující bankou,“ uzavřel David Formánek.

„Komerční banka je dlouhodobě spolehlivým partnerem naší komory. Nejde tedy jen o formální akt vyjádření vzájemného respektu. To, že má Komerční banka k potravinářům blízko a podporuje jejich modernizaci formou inovativních investic, potvrzuje také její partnerství soutěže  - Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek. Komerční banka dlouhodobě podporuje potravinářské i zemědělské projekty a investice v oboru. Prodloužení spolupráce s tak významným finančním domem, jakým je Komerční banka, nás proto velice těší.“

Miroslav Koberna, Ředitel pro programování a strategii PK ČR