Komerční banka rozšířila podporu pro klienty s poruchou sluchu

Komerční banka výrazně rozšiřuje počet poboček, které zlepšují přístup ke sluchově postiženým klientům. Na 207 pobočkách je nyní k dispozici bezplatná služba eScribe. Jednání mezi klientem a bankovním poradcem je v on-line režimu převáděno do písemné formy. Neslyšící klient nyní mohou pohodlně a samostatně komunikovat se svým poradcem. Službu zajišťuje ve spolupráci se sociální firmou Transkript online, která je úspěšným zaměstnavatelem nevidomých rychlopísařů.

27. 5. 2019 11:30

Služba funguje velmi jednoduše. Klient požádá bankovního poradce o přepis mluvené řeči a ten se telefonicky spojí s přepisovatelem. Klient následně sleduje doslovný přepis řeči poradce na monitoru počítače a může se tak kdykoli ptát a bezprostředně reagovat na podávané informace. Oba účastníci jednání tím získají jistotu, že nedojde k nedorozumění a byly předány všechny informace. Službu není potřeba předem objednávat.

„Díky eScribe mohou bankovní poradci s klientem komunikovat napřímo a mají jistotu, že přesně to, co mu řeknou, si klient také přečte. Pokud by s sebou měl tlumočníka, nemusí se k němu všechny důležité informace dostat.“

Zuzana Čepelková, koordinátorka společenské odpovědnosti v Komerční bance

„S okamžitým doslovným simultánním přepisem, který si nemusím objednávat, je situace lepší v tom, že se mohu soustředit na obsah sdělení. Mám kompletní informace a nejsem závislý na stručném zápisu. A také bankovní poradkyně se nemusí zaobírat tím, jak se mnou komunikovat, nemusí psát a může se soustředit na svoji práci.“

Ladislav Kratochvíl, ředitel spolku neslyšících Orbi Pontes