Komerční banka se pustila do produkce medu

Komerční banka umístila na střechu své kancelářské budovy v pražských Stodůlkách deset včelích úlů. Vyprodukovaný med využije v rámci vlastních charitativních aktivit a zároveň včely podpoří křehký ekosystém v nejbližším okolí.

26. 8. 2019 11:30

„V Komerční bance nám záleží na životním prostředí. Chováme se zodpovědně tím, že třídíme odpad, snižujme spotřebu papíru, recyklujeme tonery i staré mobilní telefony, šetříme energie, podporujeme elektro mobilitu, vysazujeme stromy nebo se pravidelně účastníme akcí, jako je „Ukliďme Česko“. Nyní jsme se rozhodli pro další, tentokrát trochu netradiční projekt – včelí úly na střeše kancelářské budovy, kterým chceme pomoci naší planetě, podpořit přírodu a fungování ekosystému.“

Radka Nováková, iniciátorka projektu

„Dopad působení člověka na životní prostředí se dotýká prakticky veškerého života v přírodě. Mezi ohrožené se dnes řadí i před pár lety samozřejmé věci, jako je například existence včelstev. Ochrana a posilování jejich počtů je tak velmi aktuální. Vážím si proto toho, že se k těmto aktivitám připojila i Komerční banka.“

Augustin Uváčik, odborník na střešní včelaření

V okrajových částech měst nebo v klášterních zahradách se včelařilo od nepaměti, a proto chov včel ve městech není nic nového. Ve městě je totiž bohatá druhová skladba květin a stromů, je zde mírnější podnebí a hlavně se v městském prostředí téměř nepoužívají chemické postřiky a hnojiva. Med, který se produkuje ve městech, je podle včelařů kvalitnější než venkovský, což potvrzují i laboratorní testy.

včelí úl 2
včelí úl 3

Pavel Zúbek
Vedoucí externí komunikace
+420 955 532 009
pavel_zubek@kb.cz