Nadace KB Jistota má nového předsedu správní rady

Správní rada Nadace KB Jistota si zvolila nového předsedu. Od 1. srpna 2019 se jím stal Tomáš Doležal. V čele nadace vystřídal Sylvu Floríkovou, která byla předsedkyní správní rady od května 2013.

5. 8. 2019 11:30

Správní rada nadace rovněž schválila nominaci Kláry Loudové, dosavadní členky dozorčí rady Nadace KB Jistota, do správní rady. V dozorčí radě ji vystřídá Ida Balusková.

Za dobu působení Sylvy Floríkové v čele nadace bylo celkem rozděleno více než 47 milionů korun a podpořeno 474 projektů.

„V posledních letech si naše nadace jasně definovala své priority a vymezila si svoji společenskou roli. Podařilo se také významně posílit její pozitivní vnímání mezi zaměstnanci Komerční banky. Zásadní podíl na těchto věcech mělo především úsilí a osobní nasazení Sylvy Floríkové. Je mi proto ctí jí za vše upřímně poděkovat.“

Tomáš Doležal, nový předseda správní rady Nadace KB Jistota

Během předešlých pěti let se nadace profilovala v těchto oblastech podpory: raná péče, sociálně hendikepovaní dospívající, zdravotně hendikepovaní dospělí, senioři a hospicová a paliativní péče. Nadace přispívá na projekty nestátních neziskových organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Realizuje roční i víceleté projekty.

V rámci spolupráce s organizací Babybox pro odložené děti – Statim pomohla nadace vytvořit síť babyboxů po celé ČR, když financovala 21 z nich. V podpořených babyboxech bylo doposud zachráněno 63 dětí.

Mezi významné aktivity nadace patří „Srdeční záležitost“ - program pro zaměstnance skupiny KB, kteří působí dobrovolnicky v neziskových organizacích a mohou tak nominovat své projekty na podporu vlastních nadačních činností. Za 6 let trvání programu Nadace KB Jistota podpořila 68 takových projektů v celkové částce 5,75 milionu korun. Hodnotiteli Srdečních záležitostí jsou pravidelní dárci nadace z řad zaměstnanců Skupiny KB.

V oblasti vzdělávání nadace realizuje kurzy finanční gramotnosti pro sociální pracovníky nízkoprahových klubů pro děti a mládež.

Vedle tradičních benefičních akcí - golfového turnaje (letos se uskutečnil již 8. ročník) a vánoční aukce, nadace uspořádala vloni třetí ročník Týdne s Nadací KB Jistota určeného zaměstnancům Komerční banky.

Složení správních orgánů Nadace KB Jistota:

Správní rada

  • Tomáš Doležal – předseda
  • Daniel Hořt
  • Klára Loudová
  • Jiří Mifek
  • Kateřina Šušáková
  • Tomáš Talaš


Dozorčí rada

  • Vladimír Pojer - předseda
  • Ida Balusková
  • Radek Trachta


Všichni členové správních orgánů jsou zaměstnanci Komerční banky a svoji činnost v nadaci vykonávají bez nároku na odměnu.


Pavel Zúbek
Vedoucí externí komunikace
+420 955 532 009
pavel_zubek@kb.cz