Podle 70 % Čechů se ekonomice ČR vede lépe než před 30 lety

S růstem ekonomické prosperity od roku 1989 souhlasí sedm z deseti Čechů. Častěji se jedná o lidi s vysokoškolským vzděláním, vyšším příjmem, studenty nebo obyvatele Prahy. Vyplývá to ze společného výzkumu Komerční banky a agentury Ipsos, realizovaného v září 2019. Průzkum vznikl u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce.

18. 11. 2019 12:00

„Ekonomicky dohnat naše západní sousedy je výrazně těžší, než jsme si před 30 lety mysleli. Podle nejnovějších dat OECD se Česká republika v HDP na osobu podle parity kupní síly dostala po Řecku a Portugalsku i před Španělsko a na dosah je Itálie. Rozhodně jsme na tom nejlépe ze všech bývalých postkomunistických zemí. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících přibližování se k vyspělým státům Evropy je i zdravý a stabilní bankovní sektor.“

Soňa Jelínková, manažerka Komunikace Komerční banky

Častěji jsou o pozitivním posunu české ekonomiky přesvědčeni lidé s VŠ vzděláním (79 %), vyššími příjmy (79 %), či studenti (81 %) a lidé žijící v Praze (78 %). To, že si dnes Česká republika z hlediska ekonomické prosperity vede hůře, než před rokem 1989, si myslí především lidé s výučním listem (28 %) či s osobním měsíčním příjmem do 25 000 Kč (28 %).

„Názory lidí na ekonomickou situaci úzce souvisí i s jejich názorem na to, jak se lidé v ČR dnes vlastně mají ve srovnání s rokem 1989. Přesně 71 % lidí uvádí, že se mají lépe, zejména lidé s VŠ vzděláním a s vyššími příjmy. Naopak 23 % uvádí, že se mají hůře. Tento názor je nejčastější u lidí starších 65 let a s nižšími příjmy.“

Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos
Graf současné ekonomiky
Zdroj: Ipsos pro Komerční banku, září 2019.

Informace o výzkumu „Svobodný listopad“:

Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v září 2019 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let (dle pohlaví, věku, kraje, velikostí místa bydliště, vzdělání). Celkem se ho zúčastnilo 1010 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Komerční banka:

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společností.

Více na www.kb.cz

Ipsos:

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 89 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a management, kvalitativní výzkum a výzkum veřejného mínění. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Více na www.ipsos.cz


Pavel Zúbek
Vedoucí externí komunikace
+420 955 532 009
pavel_zubek@kb.cz