Program EXPANZE - nové záruky pro malé a střední podnikatele v objemu čtyř miliard Kč

Komerční banka patří k nejúspěšnějším zprostředkovatelům záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Na základě dlouhodobě úspěšné spolupráce uzavřela nyní Komerční banka s ČMZRB Smlouvu v rámci nového záručního programu EXPANZE (záruky v objemu čtyři miliardy Kč). Nový záruční program je zacílen na podporu malého a středního podnikání. Oproti aktuálně běžícím záručním programům přináší výhody v podobě vyšší hodnoty zaručovaných úvěrů a delší doby ručení.

4. 4. 2019 12:00

„Klienti Komerční banky patří k nejúspěšnějším při čerpání záruk ČMZRB. Náš podíl na poskytovaných zárukách činí 33 %. Je to dáno naší kompatibilní produktovou nabídkou se státními i evropskými podporami pro malé a střední podniky. Záruční programy ČMZRB využili naši klienti historicky u téměř 10 000 úvěrů s celkovým objemem 50 miliard Kč.“

Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví Komerční banky

Nový Program EXPANZE běží současně se stávajícím programem ZÁRUKA 2015 - 2023. Jeho využití je pro klienty Komerční banky opět velmi jednoduché. Bankovní poradce vyplní pro klienta jednoduchý formulář s předběžnými údaji o plánovaném úvěru a klient přiloží tento formulář k žádosti o záruku v ČMZRB. Záruční listinu potvrzující poskytnutí záruky ČMZRB následně předá klient svému bankovnímu poradci. Úvěr s uvedeným zajištěním lze získat již do několika pracovních dnů.