Českému Krumlovu patří čistička odpadních vod, pomohl úvěr od Komerční banky

Patnáct let bude Český Krumlov splácet výhodný úvěr Komerční banky ve výši přes 200 milionů korun, který pomohl vrátit čističku odpadních vod do rukou města. Jedná se o jednu z největších transakcí svého druhu u nás. Český Krumlov patří mezi řadu měst a obcí, které se snaží získat zpět do svého vlastnictví vodovodní a kanalizační infrastrukturu.

19. 10. 2020 11:00

„S podobnými projekty máme bohaté zkušenosti. Komerční banka zajišťuje financování širokého spektra možností nejen z oblasti infrastruktury, ale i energetických úspor či zlepšení životního prostředí. Díky obecně dobrému kreditnímu riziku českých municipalit jsme od města nevyžadovali žádné zajištění úvěru.“

Radka Turková, výkonná ředitelka pro Korporátní a municipální bankovnictví Komerční banky

Město o tento strategický majetek usilovalo dlouhodobě. Český Krumlov jeho vlastnictvím odstranil riziko, zda vůbec a jakým způsobem bude zajištěno odvádění a čištění odpadních vod včetně udržení cenových podmínek (vodné a stočné) pro obyvatele a firmy.

Čistička, kterou kromě Českého Krumlova využívá i nedaleké Větřní, je schopna zvládnout provoz pro 40 tisíc obyvatel. Současně zpracovává téměř ideální poměr městských a průmyslových vod, což je důležité pro zastoupení jednotlivých živin potřebných pro bakterie v aktivační části čističky, které zajišťují samotné biologické čištění.

Získání čističky do vlastnictví města je logický krok. Tímto Český Krumlov dostává pod kontrolu jednu ze základních složek, které mu v celkovém komplexu činnosti veřejné služby umožní realizovat opatření vycházející ze zpřísňující se ochrany životního prostředí, a to konkrétně efektivního využití odpadů.

„Město aktivně připravuje další návazné kroky, které povedou efektivně a co nejúčelněji k tomu, aby současná krása Českého Krumlova byla dále pozitivně podpořena „zelenými“ počiny a tím, přispěla k zachování hodnot i pro další generace.“

Dalibor Carda, starosta města

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz