Do zlepšení zdravotní péče na severu Čech půjde miliarda od Komerční banky

Komerční banka (KB) poskytne Krajské zdravotní (největšímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče v České republice) investiční úvěr ve výši jedné miliardy korun na zlepšení zdravotní péče. Na celkových předpokládaných investičních nákladech v objemu tři miliardy korun se podílí Komerční banka jednou třetinou. Zastupitelstvo Ústeckého kraje již 20. dubna 2020 na svém zasedání vyjádřilo souhlas s poskytnutím ručení za tento úvěr. Ústecký kraj dále poskytne Krajské zdravotní v letech 2020 – 2032 investiční dotace v objemu tří miliard korun, o čemž rozhodlo v pondělí 22. června 2020 Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

1. 7. 2020 11:00

 „Investiční úvěr pro Krajskou zdravotní jehož prostřednictvím dojde k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče v severních Čechách, potvrzuje naši připravenost aktivně se podílet na restartu české společnosti a ekonomiky po útlumu způsobeném koronavirovou epidemií. Investice jsou cestou, jak toto období rychle překonat. V tom je nezastupitelná role velkých, stabilních a důvěryhodných bank.“

David Formánek, člen představenstva KB zodpovědný za Korporátní a Municipální bankovnictví

„Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Poté, co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč, respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1,35 miliardy Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou.“

Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní

Akciová společnost Krajská zdravotní vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Krajská zdravotní sdružuje Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.

S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz