Exkluzivní průzkum KB: Budoucnost patří digitalizaci. Jak se na ni připravit?

Svět překročil pomyslný práh digitalizace. Od její první fáze, která se začala projevovat v oblasti informatiky, uplynulo už téměř půl století. Dnes se už běžné používá pojem „Digitální věk“. Inovace, které se každým dnem objevují, budou dále měnit chápání tohoto výrazu. Například banky by měly přibližně do roka zajistit přes své internetové bankovnictví chráněnou komunikaci se státní správou včetně podávání daňových přiznání apod. Zajímavý je pohled na to, jak je na stále expanzivnější digitální revoluci připravena nová generace, která se již ve věku digitalizace narodila. Podle exkluzivního průzkumu, který pro Komerční banku zajistila na vzorku 6,5 tisíce studentů středních škol v prosinci 2019 společnost INEV, si přínosy a potřeby digitalizace uvědomuje 85 % respondentů. Jen osm procent studentů se této budoucnosti děsí.

13. 2. 2020 10:30

„Průzkum na tak významném vzorku respondentů nám ukázal, že digitální svět a schopnost pracovat a orientovat se v něm bere mladá generace již jako samozřejmost a pokud má uvést konkrétní oblasti, ve kterých může získat konkurenčního výhodu, tak zmiňuje například jazykovou vybavenost, sociální dovednosti nebo zdravý selský rozum.“

Tomáš Pavlík, specialista CSR v Komerční bance

Při podobně významné proměně fungování společnosti hrají důležitou roli instituce jako je rodina a škola. V této souvislosti se k tématu vyjádřila Martina Bacíková z INEV, který organizuje celostátní Ekonomickou olympiádu, díky které k průzkumu mohlo dojít: „Testování ve školních kolech Ekonomické olympiády probíhá od roku 2018 již výhradně online formou díky úspěšné digitalizaci českých škol v této oblasti a jejich následné ztrátě zájmu o klasické papírové testování. I když je tento vývoj pozitivní, stále je to málo. Okolní svět se inovuje mnohem rychleji, než vzdělávací systém, a i když školy na místě nepřešlapují a postupně inovují, čím dál více zaostávají.“

K výzkumu se z pozice zástupce bankovního sektoru vyjádřil Martin Sládeček, který je v Komerční bance zodpovědný za rozvoj Otevřeného bankovnictví: „Mladá generace studujících, která i aktuálně poprvé ve svém životě začíná přistupovat k financím a bankovním produktům a službám, je sama o sobě unikátním fenoménem. Jde o příslušníky tzv. generace Alfa. Od počátku svého života neznají digitalizaci jako nástroj, ale jako přirozenou součást svého života. Nezažili nikdy život bez digitálních služeb, zjednodušeně řečeno „život před internetem a chytrými telefony“. Naopak vyrůstají v období, kdy nás digitální služby a rozhraní obklopují stále častěji a těsněji. Doma, ve škole, v zaměstnání, na cestách, a dokonce i ve spánku. A nejsou jen kolem nás, ale nosíme je i na svém těle. Ovlivňují náš život a často, v pozitivním slova smyslu, konají i za nás, aniž bychom to jakkoliv museli nebo i chtěli ovlivňovat. A služby, které od nás tito klienti očekávají, tomuto logicky odpovídají“.

K tématu se vyjádřil i analytik a pedagog Bohumil Kartous ze společnosti EDuin, který znovu připomenul roli vzdělávacího systému, jenž by měl aktuální trendy reflektovat a studentům z pozice průvodce dodávat dovednosti se v digitálním prostředí úspěšně pohybovat: „Společnost, reprezentovaná v tomto případě vzdělávacím systémem, jakoby šla svým pomalým tempem lineárního vývoje, zatímco okolo sviští exponenciálně narůstající rychlostí pomyslný technologický hyperloop někam do krajiny dokonalé virtuální reality a umělé inteligence přebírající řadu činností, jejichž výkon byl či stále ještě je závislý na lidské práci. Nutně si musíme klást otázku, zda je tento stav udržitelný, případně k čemu povede. Nejen s ohledem na změny v oblasti trhu práce, ale na změny v našich individuálních a sociálních životech vůbec.“

Zajímavý postřeh nabídl student VŠE v Praze, Pavel Králík, mimo jiné vítěz jednoho z předchozích ročníku Ekonomické olympiády, jehož komentář odrážel i čerstvou studentskou zkušenost: „Připravovat studenty na „digitalizaci“ je těžce uchopitelný pojem, protože se neustále mění. Před 20 lety bylo vrcholem digitalizace naskenování smlouvy do počítače a přeposlání přes email. Stejně tak všechno, co v současnosti společnost považuje za „digitalizaci“ a bude chtít naučit studenty, bude za dalších 20 let úplně jinak. Proto je důležité seznamovat studenty spíše s principy a zásadami digitalizace a s tím souvisejících jevů“.

Přednáška

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz