Finanční leasing od SGEFu je jako jeden z prvních plně připraven na změnu DPH

Přední finanční společnost SG Equipment Finance ze Skupiny KB jako jedna z prvních zareagovala na novelu zákona, která zcela mění odvod DPH leasingovou společností  a nárok na odpočet  na straně nájemce. Klienti SGEFu tak dál mohou využívat oblíbený finanční leasing a navíc mají na výběr, jak a kdy částku odpovídající dani uhradí.

30. 1. 2020 13:30

Novela zákona o DPH (č. 235/2004 Sb.) s platností od 1. 1. 2020 nerozlišuje, zda smlouva o finančním leasingu hovoří o povinnosti či opci na koupi. Klíčovým faktorem je ekonomický smysl transakce. Pokud nájemce po skončení leasingu získává předmět do svého vlastnictví (finanční leasing), jedná se o dodání zboží a leasingová společnost odvádí DPH z celého objemu splátek hned na začátku smlouvy. Novinka se týká všech smluv, u kterých je předmět dodán po 1. 1. 2020, a to nezávisle na datu podpisu smlouvy.

„Jako jedna z mála společností na trhu jsme dokázali tuto úpravu využít ve prospěch klientů. Nejenže dále mohou využívat finanční leasing, oblíbený pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení, ale zároveň si mohou vybrat mezi navýšením volných zdrojů a menšími splátkami.“

Zdeněk Kejval, ředitel SGEFu pro strategii a marketing

Pokud se firma rozhodne pro rovnoměrné rozložení úhrad částky odpovídající DPH do splátek, posílí své disponibilní zdroje. Pokud upřednostní co nejnižší splátky, zaplatí částku odpovídající DPH v navýšené splátce, případně o ni navýší akontaci.

Charakter dodání zboží mohou splnit i smlouvy na operativ­ní leasing, sjedná-li si v nich klient opci na koupi předmětu za cenu nižší než na sekundárním trhu. Lze totiž předpoklá­dat, že klient o koupi bude mít zájem, proto se rovněž jedná o dodání zboží.

Původní model „finančního leasingu s opčním právem klienta na koupi předmětu leasingu“ využíval kouzla slova „opce“. Tím, že klient neměl povinnost, ale právo předmět odkoupit, leasingová smlouva nenaplnila povahu dodání zboží. Jednotlivé splátky z pohledu DPH byly považovány za dílčí plnění a byly jí zatíženy jednotlivé splátky Laicky řečeno, klient hradil DPH spolu s jednotlivými leasingovými splátkami.


Michal Teubner
Komunikace KB
+420 955 532 758
michal_teubner@kb.cz

Kamila Nosková
Communication and Marketing Specialist
+420 955 526 715
kamila.noskova@sgef.cz