• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Hospodářské výsledky za první polovinu roku 2020 potvrzují silnou pozici KB a její odolnost i vůči velkým šokům

Hospodářské výsledky za první polovinu roku 2020 potvrzují silnou pozici KB a její odolnost i vůči velkým šokům

Kapitálová přiměřenost dosáhla v evropském bankovním prostředí výjimečně vysoké úrovně 21,9% ještě před zahrnutím zisku letošního roku. Rovněž likvidita zůstala neobyčejně silná, když objem čistých poskytnutých úvěrů představuje pouze 74,3% z objemu vkladů od zákazníků. Finanční výsledky byly ovlivněny prudkým zhoršením ekonomické situace v souvislosti s propuknutím globální pandemie nemoci Covid-19, opatřeními státu na zpomalení jejího šíření, a v této souvislosti také oslabením spotřebitelské a podnikatelské důvěry. Celkové výnosy KB poklesly o -6,7 % na 15,1 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se snížily o -7,8 % na 10,8 miliardy Kč, hlavně v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb, který vedl k poklesu výnosu z reinvestice depozit. Čisté poplatky a provize poklesly o -11,3 % na 2,6 miliardy Kč, především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě, a rovněž v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 1,5 miliardy Kč se zvýšil o 12,6 %, s tím, jak kolísavé a nejisté prostředí zvedalo poptávku klientů po zajištění finančních rizik.

3. 8. 2020 7:00