KB bude do roku 2026 uhlíkově neutrální

Komerční banka si stanovila závazek dosáhnout do 6 let uhlíkové neutrality. Odpovědné a udržitelné podnikání je součástí i nově představeného strategického plánu Komerční banky pro následující pětileté období. V něm bude zásadním dílčím krokem snížení emisí skleníkových plynů o 80 %. Plány KB v oblasti prevence klimatických změn stvrdili podpisem nejvyšší představitelé Komerční banky v devítibodovém dokumentu, který je součástí této zprávy.

18. 11. 2020 11:00

„Chceme aktivně přispět ke zpomalení klimatických změn a současně být dobrým příkladem i pro ostatní. Věříme, že právě banky jsou hybnou silou nejen ekonomiky jako takové, ale i prosazování udržitelnosti. Naše role je v odpovědném vlastním podnikání, ale i v tom, že budeme financováním podporovat „zelená řešení“ klientů a naopak tlumit financování spojená s odvětvími s negativním vlivem na životní prostředí. Komerční banka bude v souladu se závazkem mateřské Société Générale transparentně informovat o své firemní politice, cílech snižování emisí a o dosažených výsledcích při snižování své uhlíkové stopy. Rovněž budeme usilovat o maximální zapojení obchodních partnerů, klientů, dodavatelů i zaměstnanců s cílem zlepšení podmínek klimatu. Řadu opatření jsme již přijali a pro další období máme jasný plán, který nám umožnil zavázat se k uhlíkové neutralitě již v roce 2026.“

Jan Juchelka, předseda představenstva Komerční banky

Banka za poslední tři roky například snížila například spotřebu zemního plynu o čtvrtinu, tepla o 15 % a elektrické energie o pět procent, zavedla energetický management nebo používá ekologické automobily. Další aktivity budou podle plánu Řízení uhlíkové stopy postupně přibývat.

V minulém roce vyprodukovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně 23 kg skleníkových plynů, což odpovídá nájezdu cca 1,6 tisíce kilometrů u naftového automobilu s průměrnou spotřebou 6 litrů paliva na 100 kilometrů. Nyní se banka zavázala, že bude do roku 2026 uhlíkově neutrální. Dosáhne toho částečnou eliminací skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností a současně podpoří projekty, které skleníkové plyny pohlcují.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz