KB podpoří export programem Covid Plus

K podpoře firem zasažených koronavirovou pandemií spouští Komerční banka (KB) nový program COVID Plus, připravený Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). Ten představuje bankovní úvěry určené k financování provozních či investičních účelů, které jsou zajištěny zárukou EGAP. Cílem programu je pomoci velkým zaměstnavatelům udržet potřebnou likviditu k zachování jejich provozu a exportních aktivit.

25. 6. 2020 11:30

Na záruky vydané pod tímto novým programem je alokováno celkem 142 miliard korun. Program je zaměřen na velké společnosti s více než 250 zaměstnanci, které exportují zboží a služby alespoň v objemu 20 % z celkových tržeb anebo se na takovém exportu podílí nepřímo prostřednictvím subdodávek.

„Program EGAP COVID Plus rozšiřuje naši podporu podnikatelského sektoru v souvislosti s COVID-19 pandemií a jsem přesvědčen, že pro naše velké proexportně orientované firmy bude přínosem. Evidujeme již několik žádostí, jejichž administrace probíhá přes KB, což zjednodušuje a zrychluje celý proces.“

Radim Exner, zodpovědný za exportní a syndikované financování v Komerční bance

Úvěry v programu COVID Plus jsou poskytovány kromě české měny i v EUR či  USD, a to ve výši od 5 mil. do 2 mld. Kč (max. do 25% tržeb za rok 2019). Délka záruky činí tři roky pro provozní a 5 let pro investiční financování, přičemž výše krytí je maximálně 80% velikosti úvěru. Úvěr se zárukou COVID Plus bude možné sjednat až do 31. 12. 2020 avšak nelze jej kombinovat s jinými nástroji veřejné podpory ve formě záruky za úvěr či subvence úroků v souvislostí s pandemií COVID-19. Obdobně jako v programu COVID III bude záruka vyřízena v KB při sjednání úvěru.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz