KB pokračuje ve zvýhodněném financování malých a středních firem

Komerční banka na konci roku 2019 uzavřela s Evropskou Investiční Bankou smlouvu na zvýhodněné financování malých a středních společností v programu Europremium. KB tak navazuje na předchozí úspěšný program, který poskytoval úrokové zvýhodnění společnostem zaměstnávající mladé lidi.

17. 2. 2020 10:00

V programu Europremium bude poskytována úroková sazba nižší o 0,25 % firmám do 3 000 zaměstnanců a podnikajícím mimo vyloučené aktivity. Úvěry lze využít pro financování hmotného i nehmotného majetku až do výše 310 mil. Kč. Celkový objem alokovaných prostředků na zvýhodněné financování Europremium činí 120 milionů EUR (cca 3 miliardy Kč).

„KB je dlouhodobě úspěšná v nabídce finančních programů EIB. V rámci předchozího programu zaměřeného na zvýhodněné financování zaměstnavatelů mladých lidí byly podpořeny úvěry v celkovém objemu 1,75 miliardy Kč.“

Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní a Municipální bankovnictví Komerční banky

Vedle nového programu Europremium pokračuje Komerční banka v poskytování zvýhodněných úvěrů na financování projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí, respektive úspor energie, kde KB rovněž spolupracuje s Evropskou investiční bankou. I zde jsou podporovány firmy do 3 000 zaměstnanců. Společnosti mohou na financování takových investic získat úvěr s úrokovou sazbou nižší o 0,50 %. Celkem tak budou v rámci těchto „zelených“ projektů podpořeny úvěry v objemu cca 750 mil. Kč.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz