KB spouští program zvýhodněného financování energetických úspor „Optimalizujte zeleně“

Na podporu firem a podnikatelů při realizaci energeticky úsporných opatření v jejich provozech, připravila KB ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a Evropskou investiční bankou (EIB) nový zvýhodněný program na financování těchto investic. Program se skládá z bezúročného úvěru, komerčního úvěru s příspěvkem na úroky od ČMZRB a slevou od EIB a příspěvku na zpracování energetického posudku od ČMZRB.

15. 12. 2020 10:30

„Program je jedním z konkrétních výstupů společenské odpovědnosti a přístupu KB k oblasti životního prostředí. Troufám si říci, že se jedná o ojedinělý program na tuzemském finančním trhu, který v sobě kombinuje bezúročné financování, poradenský servis KB Advisory v oblasti energetických úspor a až 250 tisíc Kč příspěvek na zpracování energetického auditu. Firmám se tak otevírá cesta k často odkládaným investicím do úspor energií, které jim pomohu zvýšit jejich ekonomický profit a zároveň se vypořádat i s dopady legislativy v oblasti hospodaření s energiemi.“

Blanka Svobodová, zodpovědná osoba za korporátní strategii v Komerční bance

Optimalizujte zeleně je uceleným programem pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele z celé České republiky s výjimkou Prahy. Investice ke snížení energetické náročnosti podložená energetickým posudkem musí činit min. 10 %.  Samotná výše úvěru od ČMZRB je až 60 milionů Kč s možností bezplatného splacení kdykoliv v jeho průběhu. Úvěr je bezúročný. Přičemž alespoň 20 % hodnoty způsobilých výdajů projektu by mělo být kryto investičním úvěrem KB, na který ČMZRB poskytuje úrokovou subvenci, až do výše 15 % z výše úvěru, max. 4 milionů Kč. Specialisté KB Advisory zajistí žadatelům bezplatné prověření jejich přijatelnosti, přijatelnosti jejich záměru a pomohou se zpracováním energetického posudku.  Na ten je poskytován příspěvek od ČMZRB až do výše 80 % způsobilých výdajů, max. 250 tisíc Kč.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz