Klienti hodnotili Cash Management Komerční banky opět jako nejlepší v České republice

Komerční banka obsadila ve srovnávacím průzkumu prestižního magazínu Euromoney druhý rok po sobě první místo mezi bankami v oblasti Cash Managementu v České republice a získala tak titul Euromoney Market Leader.

22. 12. 2020 14:00

Výsledné pořadí bank v oblasti Cash managementu bylo stanoveno na základě jejich hodnocení samotnými klienty, většinou finančními manažery a řediteli, středních a velkých korporátních firem.

„Obhájení prvního místa mezi českými bankami v průzkumu Euromoney je pro nás velkým úspěchem a zároveň potvrzením, že naše inovace v oblasti Cash managementu klienti oceňují, stejně jako náš individuální přístup. Výsledky průzkumu a důvěra klientů jsou pro nás motivací do budoucna.“

Pavol Maličkay, manažer útvaru Corporate cash management.

Respondenti vybrali tří své nejvíce využívané banky v oblasti Cash Managementu (buď na místním trhu, nebo s globální působností) u kterých následně formou bodového hodnocení uváděli míru své spokojenosti s jeho různými oblastmi.

EUROMONEY je jeden z nejvlivnějších finančních magazínů na světě, který začal vycházet v roce 1969. Zaměřuje se na finance, bankovnictví a podnikání. Ročně vydává řadu průzkumů, srovnání a ocenění napříč všemi zeměmi a různými finančními oblastmi.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz