• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Komerční banka důsledně uplatňuje pravidla transparence a klientům nabízí výhody s ní spojené

Komerční banka důsledně uplatňuje pravidla transparence a klientům nabízí výhody s ní spojené

Komerční banka se v rámci své společenské odpovědnosti věnuje kromě péče o životní prostředí či sociální oblasti i tématu transparence. Cílem je ochránit a řádně spravovat finanční prostředky a majetek našich klientů a současně přispět k boji proti praní špinavých peněz. Nezbytným předpokladem je jednoznačná identifikace klientů. KB proto trvale provádí aktivity označené jako KYC (Know Your Client / Poznej svého klienta). Kromě naplnění legislativy přináší tento proces klientům i řadu benefitů spojených s aplikací KB Klíč.

29. 9. 2020 10:30

„Komerční banka je v rámci bankovní licence povinna poskytovat bankovní produkty a služby na základě obezřetného přístupu, tedy především klientům, kteří jsou jednoznačně identifikováni, u kterých je znám účel a povaha obchodních vztahů a klientům, u kterých KB dokáže posoudit a vyloučit případná další rizika spojená s jednotlivými klienty a jejich obchodními aktivitami.“

Radek Basár, manažer Tribu Klientských informací v Komerční bance

Kromě splnění legislativních pravidel přináší aktuální a přesné informace klientům také benefity, které jsou s rozvojem digitalizace i obrovskou výhodou do budoucna. Mezi ty nejvýznamnější patří možnost využívat KB Klíč, tedy moderní a bezpečnou metodu pro přihlašování do bankovních aplikací. Klient si KB Klíč nainstaluje do mobilního telefonu, nastaví si uživatelské jméno a PIN a poté se může bezpečně přihlásit do internetových aplikací Komerční banky. Dnes už KB Klíč využívá přes 700 tisíc našich klientů a díky této bezpečné metodě komunikace s bankou mohou klienti bez problémů nejen autorizovat platby, ale také měnit či podepisovat dokumenty.

Dalším benefitem je projekt Bankovní identity (BankID), do kterého se KB plně zapojila a v rámci něhož připravuje rozšíření použití bankovní identity tam, kde se dnes musí klient identifikovat fyzicky. V souvislosti s BankID jsme také nedávno představili aplikaci MůjPodpis. Využívat ji může každý, držitel KB Klíče (zřízení KB Klíče není podmíněno založením účtu v KB). Aplikace umožňuje klientům vzájemně si on-line podepisovat dokumenty s garancí identity smluvních stran ze strany banky. Do budoucna bude možné prostřednictvím KB Klíče využívat například datovou schránku, online volit či komunikovat se státními úřady.

Úspěšné zvládnutí procesu KYC dává Komerční bance velkou výhodu pro budoucnost. Pro plné a především bezpečné zapojení se do dalšího rozvoje digitálních služeb totiž neexistuje jiná cesta.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz