Komerční banka pomáhá krajům

Na seniory a sociální služby cílí finanční dar Komerční banky, který míří do čtyř krajů – Jihomoravského, Olomouckého, Libereckého a Královohradeckého. Každý z nich obdrží částku 50 tisíc korun. Podobně KB pomáhala i během jarní vlny koronavirové pandemie.

29. 12. 2020 11:00

„Ve spolupráci s kraji jsme vybrali oblasti, kde je potřeba řešit aktuální nedostatek vybavení. Často se přitom jedná o komunikační nástroje, které by v souvislosti s koronavirovým omezením osobních návštěv zajistily náhradní kontakt mezi seniory a jejich příbuznými. Navazujeme tak na naši jarní podporu, kdy jsme domovům pro seniory a domovům s pečovatelskou službou po celé ČR věnovali urgentně potřebných 30 tisíc respirátorů a také podzimní podpoře dodanými respirátory Bohnické léčebně.“

Radka Turková, výkonná ředitelka korporátního a municipálního bankovnictví KB

Pomoc jednotlivým krajům zahrnuje:

  • Jihomoravský kraj – pořízení tabletů k online komunikaci pro domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem;
  • Olomoucký kraj - nákup osobních ochranných pracovních prostředků (například ochranné obleky, respirátory, ochranné rukavice) pro příspěvkové organizace zřízené krajem za účelem poskytování sociálních služeb;
  • Liberecký kraj - pořízení technologií nebo úhrada nákladů na internet či telekomunikaci pro uživatele z domovů důchodců či seniorů;
  • Královohradecký kraj - zajištění online komunikace klientů domovů seniorů či domovů s pečovatelskou službou s rodinou a okolím, příspěvek může být využit i pro dětské domovy k zabezpečení pomůcek potřebných k distanční výuce.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz