Komerční banka pomůže svým klientům i po skončení splátkových moratorií

Komerční banka je připravena na konec splátkových moratorií k termínu 31. října s cílem individuálně pomáhat klientům, kteří budou potřebovat úlevy v dalším splácením svých závazků. Banka využije například poloautomatizovaný systém na snížení splátek pro malé a střední podniky. Současně nabídne řešení i pro fyzické osoby postavené na možnosti snížení splátek.

16. 10. 2020 10:00

„Odklady splátek jako opatření reagující na první vlnu COVID19 splnily svou důležitou úlohu a daly občanům i firmám dobrou možnost přizpůsobit se nové situaci. Klientům se nyní budeme věnovat individuálně a máme připraveny možnosti, jak jim dále pomoci překlenout tuto obtížnou dobu. Řešení budeme hledat společně s nimi a obvykle bude postavené na snížení splátek. Současně si uvědomujeme, že ekonomika se vzhledem k zhoršení epidemiologické situace bez další podpory neobejde. Jednáme proto na úrovni České bankovní asociace o zavedení programu Covid Invest a doporučujeme i prodloužení programů Covid III a COVID Plus.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

Komerční banka také aktivně oslovuje své firemní klienty, kteří budou vystupovat ze splátkového moratoria. Zjišťujeme jejich aktuální situaci a v předstihu s nimi jednáme o možnostech dalšího postupu. Tímto způsobem naši telefonní operátoři oslovili již téměř 2200 klientů ze segmentu malých a středních podniků, z nichž pak pouze 18 % vyjádřilo zájem o úpravu splátkového kalendáře. Dalších zhruba 1000 klientů bude osloveno do konce měsíce. S klienty z vyšších segmentů problematiku řeší přímo jejich bankovní poradci.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz