Komerční banka si pro PR aktivity vybrala agenturu Crest Communications

Vítězem výběrového řízení Komerční banky pro oblast PR služeb se stala agentura Crest Communications. Spolupráce obou společností začne v lednu příštího roku. Výběrové řízení bylo tříkolové a zúčastnilo se ho přes tři desítky agentur.

1. 12. 2020 11:00

„V Komerční bance nás čekají velké komunikační výzvy, a proto jsme výběrovému řízení věnovali mimořádnou pozornost. Věřím tak, že Crest Communications naše očekávání bezezbytku naplní. Současně bych rád poděkovala za odvedenou práci agentuře Beneš Consulting Group, která pro KB pracovala více než deset let a významně se podílela na utváření dobrého jména banky.“

Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Brand Strategii a Komunikaci v KB

„Na spolupráci se společnostmi skupiny Komerční banky se moc těšíme. Výběrové řízení bylo svým zadáním velmi komplexní a časově hodně náročné. O to více nás těší, že jsme v něm uspěli a můžeme naše mnohaleté zkušenosti a znalosti nabídnout jedné z největších bank v zemi.“

Aleš Langr, člen správní rady za agenturu Crest Communications

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz