Komerční banka spustila další kolo podpory pro malé a střední firmy

Komerční banka (KB) je připravena poskytovat malým a středním firmám provozní úvěry se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v rámci programu Expanze záruka COVID II. Nový program usnadní podnikatelům v této mimořádné situaci cestu k provoznímu financování a bude přispívat na úhradu úroků z nového úvěru. Komerční banka je aktuálně největším poskytovatelem úvěrů se zárukou ČMZRB v České republice s více než 30% podílem.

31. 3. 2020 10:00

Podnikatelé nyní mohou pokrýt výdaje na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje. Výše zaručeného úvěru je až 15 milionů Kč, lhůta ručení je až tři roky.

„Naši maximální snahou je podpořit klienty i mimo možnosti státních podpor. Vnímáme, že situace je pro ně nelehká a proto jsou naši bankovní poradci připraveni poskytnout klientům toto financování v co nejkratší době.“

Dita Pasquier, zodpovědná osoba za Firemní financování v Komerční bance

Komerční banka se již dříve rozhodla podpořit české firmy mimořádnou nabídkou – odkladem splátek jistiny firemních úvěrů až na pět měsíců, tedy aktuálně nejdelší možnou dobu na trhu. Firmy mohou volit i kratší variantu tří měsíců. K dnešnímu dni žádost o odklad splátek jistiny využilo kolem 3 000 podnikatelů a firem. Žádost o odklad splátek je možné podat minimálně po dobu trvání nouzového stavu. O termínu ukončení bude banka v dostatečném předstihu informovat na svém webu, kde je k dispozici i on-line formulář žádosti. Po dobu odkladu neplatí klienti Komerční banky žádné splátky. Úvěr však bude po tuto dobu úročen a tyto úroky zaplatí po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek. Vyřízení odkladu je zdarma.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz