Komerční banka umožní svým klientům odklad splátek úvěrů

Komerční banka umožní společně s některými dalšími českými bankami odklad úvěrových splátek svým zákazníkům, kterým se v souvislosti s aktuální mimořádnou situací dočasně sníží příjmy. Klienti, kteří využívají v KB hypoteční a spotřebitelské úvěry, mohou požádat o odklad splátek, a to až na dobu 3 měsíců. Nabídka se vztahuje na fyzické osoby a na podnikatele, tedy na fyzické osoby podnikatele i právnické osoby podnikatele.

13. 3. 2020 8:30

„Aktuální situace vyžaduje vysokou míru společenské i osobní solidarity. Rozhodnutí umožnit odklad splátek klientům, kteří se dostanou do potíží se svými příjmy, chápu proto jako zcela logický krok. Komerční banka současně připravuje nabídku i některých dalších služeb, které pomohou našim zákazníkům snadněji překonat období nejistoty. Konkrétní nabídku zveřejníme v nejbližších dnech.“

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB

Veškeré informace jakým způsobem žádat o odklad splátek budou k dispozici v průběhu dnešního dne na webových stránkách KB. www.kb.cz


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz