Novou členkou představenstva Komerční banky je od 4. června Jitka Haubová

V nové roli bude Jitka Haubová zodpovědná za úsek Transakční a platební služby, odbory Podpůrné služby, Služby investičního bankovnictví, Právní odbor a triby Payment Methods a Customer tribe.

4. 6. 2020 10:30

Jitka Haubová v představenstvu nahrazuje Vladimíra Jeřábka, který požádal o poskytnutí dlouhodobého volna (sabbatical leave). Jitka pracuje v Komerční bance od roku 2006 a doposud působila na pozici výkonné ředitelky pro Korporátní a Municipální bankovnictví.

„V první řadě bych chtěl poděkovat Vladimírovi Jeřábkovi za jeho obrovský přínos pro Komerční banku, kde dosud strávil vice než 20 let, z toho 12 let v představenstvu. Jeho srdeční záležitostí byla distribuční síť, které se věnoval nejdelší čas a dokázal posunout tuto oblast v rámci českého trhu na tu nejvyšší úroveň. Jitka Haubová je velmi zkušená manažerka a v představenstvu Komerční banky bude vůbec první ženou v celé její historii. Velice si vážím její vysoké odbornosti a jsem si jistý, že do představenstva přinese nový pohled, který nám pomůže dále zlepšovat pozici Komerční banky u klientů.”

Jan Juchelka, generální ředitel KB

Jitka Haubová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví,  absolvovala studium Finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala Certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti. Na začátku profesní kariéry nastoupila do vládní agentury na podporu obchodu CzechTrade, kde také zastávala pozici generální ředitelky. Několik let byla spoluvlastníkem rodinné kavárny a restaurace. Jitka Haubová nastoupila do KB v roce 2006 do odboru Trade Finance. Od roku 2012 zastávala různé manažerské role v Korporátním a municipálním bankovnictví, které poslední čtyři roky řídila.

Vladimír Jeřábek vystudoval Fakultu strojní, katedru ekonomiky a řízení, na VUT v Brně a MBA na Nottingham Trent University. Od roku 1998 působil v Komerční bance v manažerských pozicích distribuční sítě jako ředitel oblastní pobočky, ředitel regionu a od února roku 2007 jako výkonný ředitel pro distribuční síť včetně alternativních distribučních kanálů, jako jsou internetové bankovnictví a nebankovní distribuční kanály. Od 1. června 2008 se stal členem představenstva Komerční banky zodpovědného za řízení úseku Distribuce. Od 1. srpna 2018 pak nově za úseky Služby investičního bankovnictví, Transakční a platební služby, Podpůrné služby a Sekretariát společnosti.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz