Podvodem chtěli vylákat 33 milionů korun, Komerční banka to ve spolupráci se SAS zarazila

Komerční banka zachránila klientům v prvním pololetí před odcizením 33 milionů korun, což je téměř 90% nárůst oproti stejnému období roku 2019. Nejvyšší transakce byla v objemu více než 10 milionů korun zadaná na základě e-mailového pokynu podvodníka, který se vydával za ředitele společnosti. Doposud se s pomocí nejnovějších technologií, jako jsou pokročilé statistické metody a umělá inteligence, podařilo odhalit a zamezit stovkám pokusů o platební podvody a zachránit před odcizením téměř 100 milionů korun. Komerční banka využívá systém pro detekci podvodů od společnosti SAS.

29. 7. 2020 12:00

S pokračující digitalizací bankovních služeb se zvyšuje i náročnost na udržení bezpečnosti online produktů. Jedním z nejcitlivějších produktů jsou internetové platby. Proto Komerční banka již od roku 2015 chrání internetové platby svých klientů s využitím systému pro prevenci platebních podvodů od společnosti SAS. V reálném čase prověřuje denně více než milion transakcí.

„Bezpečnost je pro Komerční banku jednou z dlouhodobých priorit. Systém pro prevenci platebních podvodů patří vedle prvků silné autentizace, jako je KB Klíč a zabezpečení proti bankovnímu malware Trusteer od IBM, k základním pilířům bezpečnosti online prostředí Komerční banky.“

Tomáš Doležal, manažer operačních rizik Komerční banky

Nejčastěji se Komerční banka setkává s podvody založenými na falešných inzerátech. Ty tvoří bezmála polovinu zachycených pokusů a týkají se zejména občanů a podnikatelů. Firemní klienti se stávají nejčastěji terčem podvodů, kdy se útočník vydává za majitele nebo ředitele společnosti a požaduje okamžitý převod nejčastěji na zahraniční číslo účtu. U těchto podvodů se jedná o velmi vysoké částky v řádech statisíců až milionů.

„V posledních dvou letech je patrný posun od technologických útoků typu bankovního malwaru nebo phisingu k sociálnímu inženýrství. Pro útočníky je mnohem jednodušší finanční prostředky vylákat podvodem, než složitě vyvíjet a distribuovat malware nebo podvodné stránky. Klienti tak dnes musí nad rámec dodržovaní standardů bezpečného chování na internetu být navíc ještě obezřetní při komunikaci přes internet, ať už se jedná o běžné životní situace jako je nákup zboží nebo platba za dovolenou, anebo o vnitrofiremní komunikaci.“

Tomáš Fíla, manažer prevence podvodů Komerční banky

Komerční banka zvolila v roce 2015 řešení společnosti SAS pro odhalování a vyšetřování podvodů v digitalizovaném a multikanálovém světě finančních služeb. S pomocí řešení SAS banka nyní dokáže monitorovat chování různých entit, včetně zákazníků, účtů a internetového bankovnictví, profilovat je na různých úrovních a slučovat data o jejich chování s externími daty o událostech. Díky větší šíři a hloubce dat dokáže plně porozumět chování zákazníka u všech produktů a kanálů, které užívá, a díky tomu efektivně spravovat rizikový profil transakce.

„Většina finančních institucí dnes využívá bazální kontrolní mechanismy, jako jsou autorizace přístupu nebo behaviorální analýza v online a mobilním bankovnictví. Už méně bank ale porovnává běžná schémata chování s těmi abnormálními. Komerční banka šla ještě o krok dále a využívá neurální sítě schopné průběžného učení. Čím déle tedy systém využívá, tím dokonaleji je schopen reagovat a odhalit potenciální podvody,“ říká Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

Podle dlouhodobých ukazatelů ratingových agentur Moody‘s, Standard & Poor's a Fitch je Komerční banka nejbezpečnější bankou nejen v České republice, ale i v celé střední a východní Evropě. Aby si Komerční banka zachovala pověst nejbezpečnější banky ve střední Evropě, průběžně investuje do rozvoje své analytické platformy s cílem jedním systémem pokrýt všechny klíčové externí i interní oblasti a využít synergického efektu k maximalizaci efektivity prevence a detekce podvodů.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz