• Vše o KB
  • Tiskové zprávy
  • Posedmé za posledních osm let získala KB Pojišťovna ocenění v soutěži Hospodářských novin

Posedmé za posledních osm let získala KB Pojišťovna ocenění v soutěži Hospodářských novin

KB Pojišťovna opět uspěla v prestižní soutěži Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna 2020 a získala dvě ocenění. Udržela se i nadále na předních pozicích. Ve 12. ročníku získala druhé místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna a třetí místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna.

27. 10. 2020 14:00

„Letošní rok je pro pojišťovny velmi specifický, stejně jako pro celý finanční sektor. Být blíž svým klientům totiž už neznamená rozšiřovat a otevírat nové pobočky a obchodní místa. Znamená to rozvíjet a inovovat své služby a produkty v on-line prostředí. Digitalizace a přesouvání finančních služeb zejména do mobilních telefonů je odpovědí na letošní epidemii. V tomto směru se KB Pojišťovna v době koronakrize posunula výrazně vpřed. Úspěch v soutěži Nejlepší pojišťovna je pro nás velmi cenný. Jsme rádi, že i letos jsme uspěli a probojovali se mezi nejlepší. Velké díky patří zejména našim klientům, jejichž důvěry si velmi vážíme. Za toto ocenění také děkujeme všem zaměstnancům, obchodní partnerům a kolegům z Komerční banky, s jejichž pomocí jsme tohoto úspěchu dosáhli.“

Gaël Loaec, předseda představenstva KB pojišťovny

Nejistota během letošního roku přiměla řadu lidí přehodnotit svůj přístup k riziku a sjednat si životní nebo majetkové pojištění. V případě KB Pojišťovny lze pojistnou smlouvu uzavřít z pohodlí domova prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače. Epidemie rovněž vedla KB Pojišťovnu k rozhodnutí zdarma rozšířit platnost cestovního pojištění k platebním kartám Komerční banky kromě zahraničí i o Českou republiku.

Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka 2020 a Nejlepší pojišťovna 2020 se letos vyhlašuje již podvanácté. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře). V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“.

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz