Program Covid III – rychlá cesta k provozním úvěrům pro firmy

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci budou moci rychle a jednoduše žádat financování provozních potřeb z programu Covid III se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky. Žádosti bude přijímat a schvalovat přímo Komerční banka.

30. 4. 2020 13:30
  • Jednu z nejúčinnějších zbraní na ochranu české ekonomiky začne Komerční banka nabízet firmám a podnikatelům od první poloviny května;
  • Program Covid III může multiplikačně generovat provozní úvěry v objemu až půl bilionu korun;
  • Žádat mohou firmy a podnikatelé z celé České republiky včetně Prahy.

„Covid III je program, který přináší efektivní řešení pro podnikatele a firmy postižené koronavirovou epidemií. Z pohledu příjemců provozních úvěrů je zásadní, že vše budou řešit jen s jedním bankovním poradcem v Komerční bance, který je provede kompletním procesem a který bude zajišťovat i finální schvalování. Vše tedy proběhne na jednom místě, a to přímo v Komerční bance. Můžeme žadatelům garantovat, že pro co nejrychlejší vyřízení úvěrů uděláme maximum.“

Dita Pasquier, zodpovědná za Firemní financování v Komerční bance

Komerční banka je připravena nabídnout své služby i firmám, které žádaly v rámci programů Covid II a Covid Praha a které se do programů nedostaly nebo ještě nemají rozhodnutí a na prostředky stále čekají. KB rovněž upravila stávající procesy pro schvalování úvěrů. Bude tak schopna co nejrychleji schvalovat žádosti, aby všem podnikatelům, kterým chybí likvidita, co nejdříve pomohla. Registrace žádostí o tento program bude na webových stránkách banky – www.kb.cz.

V rámci programu Covid III je na záruky ČMZRB vyčleněna částka 150 miliard korun (1. tranše dosáhne výše přibližně 30 miliard), což vzhledem k multiplikačnímu efektu může vygenerovat provozní úvěry v objemu až 500 miliard Kč. Maximální výše úvěru je 50 milionů Kč a výše záruky až 90 %. O záruku je možné žádat až do konce letošního roku a splatnost úvěru je maximálně tři roky.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz