Rok s Apple Pay: Kdo vyzkoušel placení mobilem, k plastové kartě se už nevrátí

Placení mobilním telefonem (pomocí Apple Pay nebo Google Pay) je pro klienty natolik komfortní, že jej většina z nich postupně upřednostní před používáním plastové platební karty. „U klientů, kteří v posledních dvou týdnech aktivně využili Apple Pay, tvořil podíl plateb mobilem nebo hodinkami 83 % ze všech úhrad v kamenných obchodech,“ potvrzuje chování klientů Monika Truchlíková, manažerka Tribu Cash, Cards & ATMs z Komerční banky. Zákazníků s Apple Pay nebo Google Pay přibývá průměrně 8 % měsíčně a podíl plateb mobilem z celkového počtu úhrad u obchodníků dosáhl již 15 %.

19. 2. 2020 15:00

„V Komerční bance aktuálně využívá Apple Pay 105 tisíc klientů. Zákazníků s Google Pay je přibližně o polovinu méně. Předpokládáme, že počet klientů obou služeb bude i nadále růst. Zároveň vidíme nárůst množství transakcí s Apple Pay či Google Pay a stále se zvyšuje jejich podíl na všech platbách.“

Monika Truchlíková, manažerka Tribu Platební metody

Měsíčně přes mobilní telefony klientů Komerční banky „proteče“ miliarda korun. Průměrná částka placená mobilem či hodinkami je okolo 500 Kč, zatímco průměrná platba kartou je necelých 700 Kč.

V případě Apple Pay tvoří nejpočetnější skupinu klienti ve věku mezi 17. a 22. rokem. V objemech transakcí je pak silnější skupina klientů ve věku 39 až 47 let. Aktivní klient použije Apple Pay průměrně 21 krát měsíčně pro platby u obchodníků.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz