Studentská karta KB z recyklovaných materiálů potěší nejen ekology

Sedm gramů CO2 – přesně tolik uspoří nová platební karta Komerční banky (KB) ke studentskému účtu G2. Důvodem, proč se Komerční banka rozhodla, že bude již brzy recyklovanou kartu nabízet právě mladým lidem, je jejich ekologické smýšlení. Podle výsledků průzkumu na vzorku téměř sedmi tisíců studentů středních škol by mělo být životní prostředí prioritní oblastí celosvětového společenství. Preferuje to více než 55 % z nich.

10. 8. 2020 11:00

„Velmi nás těší, že názory mladé generace na nutnost ochrany životního prostředí souzní s názory a konkrétními kroky Komerční banky v této oblasti. Při ekologizaci našeho působení děláme malá opatření, například omezujeme používání plastů v kancelářích, ale i ta velká a zásadní, kdy třeba ustupujeme od financování hnědouhelného sektoru. Nyní jsme připraveni studentům nabídnout nejekologičtější platební kartu u nás. Při výrobě každé z nich se totiž podařilo ušetřit sedm gramů skleníkového plynu CO2.“

Monika Truchliková, manažerka tribu Platební metody

Nová karta je jedna z nejekologičtější platebních karet na světě, je recyklovaná z více než 85 %. I to dokazuje, že to Komerční banka s redukcí plastového odpadu myslí vážně. Výrobou této karty nevzniká plast na jedno použití, ze kterého jsou vyráběny standardní PVC karty (plast, který je vyroben pouze za účelem vyrobení finálního produktu a není dále recyklován). K výrobě karty se používá mix plastových odpadů, které vznikají z výroby obalových materiálů, tiskařského i dalšího průmyslového odpadu. Ve směsi je i část odpadu z domácností.

Kartu vyrobenou z 3.18 g recyklovaného plastového odpadu budeme nabízet k studentskému účtu G2. Nejen snížení uhlíkové stopy, díky volbě materiálu pro tuto kartu, ale i neotřelý design, je to, na co se studenti mohou těšit.

EKO Karta

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz