Členka představenstva KB Jitka Haubová se stala předsedkyní dozorčí rady Nadace KB Jistota

Jitka Haubová, členka představenstva KB, se stala novou předsedkyní dozorčí rady Nadace Komerční banky Jistota. Dozorčí rada zvolila Jitku Haubovou do svého čela na zasedání dne 9. dubna 2021. Na této pozici vystřídala Vladimíra Pojera (člena představenstva Modré Pyramidy), který byl ve funkci od března 2018.

12. 4. 2021 15:00

„Již více než dvacet let se Nadace Jistota podílí na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Fórum dárců nás zařadilo mezi jednu z pěti nadací, které se nejvíce podílely na pomoci v době pandemie. Zvolení pro mě znamená návrat, podílení se na zajímavé a smysluplné činnosti. Vím, že s prostředky nakládáme správně, čestně a dle strategie.“

Jitka Haubová, nová předsedkyně dozorčí rady Nadace Jistota, členka představenstva a provozní ředitelka KB

Činnost Nadace Jistota se opírá o tři hlavní pilíře, jimiž jsou: Rodina a děti, Hospicová a paliativní péče a Udržitelná budoucnost. V březnu 2021 pak Nadace Jistota spustila projekt na podporu rodičů samoživitelů. Celkem 23 rodin samoživitelů v těžké životní situaci finančně podporují přímo zaměstnanci Skupiny KB.

Klíčovým se ale pro letošní rok i do budoucna na základě nově schválené strategie nadace stalo téma udržitelnosti. Nadace Jistota se zavázala věnovat v roce 2021 30 % svých příspěvků na podporu projektů, které jsou součástí nového pilíře podpory s názvem Udržitelná budoucnost. V roce 2025 plánuje tímto směrem přesunout celých 65 % příspěvků. Nadace se tak nově podílí na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, podporuje šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektuje vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů.

Mezi první projekty udržitelného pilíře nadace patří podpora projektu Institutu cirkulární ekonomiky zaměřeného na prosazování cirkulárních prvků do veřejného i soukromého zadávání. Další oblastí podpory se stala problematika textilního průmyslu, snižování odpadů, recyklace a rozvoj vzdělávání v této oblasti.

Za rok 2020 nadace přispěla na 63 ročních projektů částkou 7 064 167 Kč: 3 670 044 Kč činily nadační příspěvky v rámci dlouhodobé spolupráce, částkou 331 732 Kč podpořila zaměstnance Skupiny KB v krizi. Celkem nadace v roce 2020 rozdělila 11 065 943 Kč.

Jitka Haubová
Jitka Haubová

Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz