Kampaň OCO2JDE rozdýchala Prahu

Dnes ráno mohli kolemjdoucí na pražském Andělu spatřit uměleckou instalaci modelu lidských plic. Cílem je upozornit na měnící se klima naší planety a vyvolat otevřenou diskuzi nad změnou našeho chování směrem k udržitelnému rozvoji. Plíce proto budou v průběhu času černat, aby ukázaly důsledky znečištění. Za akcí stojí Komerční banka, která v rámci kampaně OCO2JDE edukuje a zároveň vyzývá k udržitelnosti. Ambasadorem celé kampaně je Ben Cristovao, který se aktivně zajímá o ochranu planety.

13. 10. 2021 12:00

Klimatická změna je dnes již nepopiratelným jevem a vliv lidské činnosti na planetu Zemi je stále citelnější. S cílem upozornit na nutnost diskuse o klimatických změnách připravila Komerční banka v rámci kampaně OCO2JDE uměleckou instalaci modelu lidských plic, kterou umístila u vstupu do metra Anděl před svou pobočku. Plíce simulují dýchání a symbolicky tak upozorňují na to, že pod vlivem nadměrného množství CO2 je tato základní lidská potřeba ohrožena, stejně jako některé naše aktivity ohrožují planetu Zemi.

„Pro zmírnění dopadů klimatických změn je, a do budoucna bude čím dál více nutné, chovat se udržitelně. EU se zavázala k rozvoji, který naplňuje potřeby současných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby, a to je pravidlo, kterým by se každý z nás měl řídit každý den.“

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky

Ročně lidé na celém světě vyprodukují okolo 40 miliard tun oxidu uhličitého, který je klíčovým plynem způsobujícím tzv. skleníkový efekt. „Žijeme v epoše antropocénu, tedy době silného působení naší civilizace na celou planetu. Nejčastěji zmiňovaný skleníkový efekt přitom neohrožuje jen prostředí, ve kterém žijeme, ale přímo nás samotné,“ uvádí profesor Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, CzechGlobe a dodává: „CO2, který podle dat může za tři čtvrtiny pozorovaného oteplování, je přitom přirozenou součástí naší atmosféry a určitý podíl je velmi prospěšný. Jeho současná koncentrace je ale příliš vysoká a nebezpečná a je na nás, nakolik se podaří zvrátit jeho negativní působení.”

Zvyšování teploty na zemi pak dále způsobuje tání ledovců a následné zvyšování hladiny moří i nedostatek sladké vody potřebné pro přežití. To v budoucnu způsobí masivní migraci těch, kteří nebudou mít k pitné vodě přístup i těch, jejichž životní prostor bude zaplaven.

Jak na udržitelnou budoucnost?

Ve světě tak vzniká stále více iniciativ vyzývajících k nutnosti udržitelného chování. Za tím se skrývá nejen snižování emisí CO2, ale také třeba nalezení a využívání obnovitelných zdrojů či aplikace tzv. cirkulární ekonomiky, která s odpady nakládá jako s cenným materiálem a vrací je zpět do oběhu.

Pomoci se snižováním ekologické zátěže by ale měly také firmy. Klíčovou roli zde přitom hrají banky.

„Pro oblast udržitelnosti získá Česká republika v následujících šesti letech půl bilionu korun z fondů Evropské unie. Banky se stanou distributorem těchto dotací a rádcem pro firmy i jednotlivce. Financováním z vlastních zdrojů pak celý efekt změny akcelerují.“

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky

Komerční banka přitom principy udržitelnosti sama zohledňuje ve svém podnikání. „Uvědomujeme si, jak významné je nejen na problematiku upozorňovat, ale ji aktivně podporovat a jít příkladem. Do roku 2026 jsme se například zavázali dosáhnout uhlíkové neutrality. Jen za loňský rok jsme ji dokázali snížit o neuvěřitelných 35 %,“ doplňuje Jitka Haubová. Komerční banka navíc omezuje financování projektů s negativním dopadem na životní prostředí, a naopak podporuje projekty zaměřené na udržitelný rozvoj.

Umělecká instalace modelu plic bude na pražském Andělu vystavena až do 3. listopadu. Projekt podpořily známe osobnosti, mezi nimi například Ben Cristovao, který je zároveň ambasadorem celé kampaně OCO2JDE, nebo Lucie Vondráčková. Podporu získal také od Dopravního podniku hl. m. Prahy.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz