KB Pojišťovna je nejlepší životní pojišťovnou roku

KB Pojišťovna si z dnešního slavnostního vyhlašování cen Hospodářských novin odnesla hned dvě ocenění. Ziskem titulu Nejlepší životní pojišťovna 2021 a druhým místem v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna opět potvrdila svou pevnou pozici na tuzemském pojišťovacím trhu.

26. 10. 2021 16:00

„Ukazuje se, že jsme náročné období posledního roku a půl zvládli na výbornou a že jsme naše služby a produkty úspěšně, a hlavně rychle, digitalizovali a převedli do online prostředí. To se v době koronakrize ukázalo být jako zcela nezbytné. Klientům jsme samozřejmě i nadále k dispozici také fyzicky na pobočkách Komerční banky, kde jsou jim desítky našich pojistných specialistů připraveny pomoci s jakoukoli životní situací. Stejně tak i finanční poradci u našich externích partnerů. Obou získaných ocenění si velmi vážíme a víme, že představují hlavně závazek do budoucna. Vždy je těžké zvítězit, je však násobně těžší vítězství obhájit. Děkuji všem klientům za důvěru a rovněž našim zaměstnancům, obchodním partnerům a kolegům v Komerční bance za jejich podporu a úsilí. Přestože jsme byli oceněni v životní kategorii, jsme aktivní rovněž v neživotním pojištění. I zde se snažíme našim klientům nabízet kvalitní produkty a služby, které jim pomohou i v případě takové kalamitní situace, jakou bylo letošní tornádo na jihu Moravy.“ 

Gaël Loaec, předseda představenstva pojišťovny

Ceny Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna se letos vyhlašují již potřinácté. Prvenství ve výzkumu získá ta banka a pojišťovna, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře). V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“. O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů.

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz