Klienti KB hojně využívají zrychlené SEPA a zahraniční platby

Zrychlení SEPA a zahraničních plateb si klienti oblíbili. Ve zrychleném režimu jsme od května 2020 zpracovali již téměř 887 tisíc SEPA plateb a od listopadu 2020 také přes 67 tisíc zahraničních plateb.

30. 9. 2021 11:00

Přestože v zemích Eurozóny banky svým klientům již nabízejí okamžité platby v eurech, v České republice si na ně na rozdíl od korunových okamžitých plateb ještě nějakou dobu počkáme. Komerční banka prozatím jako jedna z mála českých bank a současně jako jediná systémově významná banka pro své klienty v minulém roce zrychlila zpracování SEPA plateb (plateb v eurech po Evropě), ale i zahraničních plateb.

I když se nejedná o zpracování v reálném čase v řádu sekund jako je tomu u okamžitých plateb, dokáže Komerční banka u SEPA a zahraničních plateb zajistit připsání peněžních prostředků na účet příjemce ve stejný pracovní den, kdy klient zadal příkaz.

„Klientům jsme zrychlili cash-flow u 39 % SEPA plateb, a u 29 % zahraničních plateb. Stále je ale spousta retailových, ale i firemních a korporátních klientů, kteří této možnosti nevyužívají. Přitom stačí jen SEPA a zahraniční platby zadat do 11:00 hodin a my zajistíme jejich připsání na účet banky příjemce ten samý pracovní den, v tzv. zrychleném režimu. A to bez jakéhokoli příplatku za jejich zrychlené zpracování.“

Monika Truchliková, manažerka Platebních metod v Komerční bance

Všechny SEPA platby v eurech a zahraniční platby v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD zadané klienty v pracovní dny do 11:00 hodin přes mobilní i internetové i bankovnictví, včetně importu dávek příkazů s požadavkem na zpracování v online režimu, připisujeme na účet banky příjemce v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz