Komerční banka digitalizuje firemní procesy se společností Direct Fidoo

Komerční banka zahájila od ledna 2021 spolupráci se společností Direct Fidoo a.s. Svým firemním klientům tak za zvýhodněných podmínek nabídne moderní aplikaci pro digitalizaci procesu zpracování a vyúčtování všech firemních výdajů.

11. 1. 2021 8:45

„Vzhledem k aktuální zkušenosti s pandemií koronaviru, se potřeba digitalizovat a fungovat na dálku projevila snad ve všech oborech činnosti našich firemních klientů. Poptávka pro bezhotovostních platbách, ať již z hygienických či provozních důvodů, se dostala do popředí zájmu i při placení firemních výdajů. Jsem ráda, že s touto novou nabídkou získají firmy nejen bezpečný ale i efektivní nástroj pro správu svých výdajů.“

Radka Turková, ředitelka Korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance

Dle průzkumů je 45 % firemních výdajů stále ještě placeno v hotovosti. Klienti KB budou moci díky předplaceným kartám Fidoo efektivněji a prakticky okamžitě poslat peníze na dálku komukoliv ve firmě a zbavit se tak manipulace s hotovostí. Vyúčtování hotovostních záloh, plateb kartou či cestovních příkazů díky Fidoo aplikaci bude jednoduchou operací, která firmám ušetří nejen čas ale i peníze.

„Obliba Fidoo jako nástroje na digitalizaci firemních financí je daná tím, že klienti přiznávají, že papírování je opravdu časově zatěžuje. Říkají nám, že to přeci není důvod, proč založili a provozují svou firmu. Chtějí dělat business, a ne pálit čas i náklady papírování. Když jim ukážeme, jak například výdaj za tankování vznikne sám zaplacením kartou a s vyfocenou účtenkou propadne přímo k jejich účetní, jsou nadšení.“

Petr Herzmann, spolumajitel Direct Fidoo a.s.

Direct Fidoo a.s. je společností ze skupiny Direct, která se zaměřuje na digitalizaci firemních financí a odstranění zbytečné byrokratické a papírové práce. Uzavřené partnerství je dalším krokem při naplňování strategických cílů KB v oblasti digitalizace a zefektivňování firemních procesů. Více informací o Fidoo získáte na webových stránkách: www.kb.cz/Fidoo

Direct Fidoo a.s. je silný partner, který má na českém trhu již stálou klientelu a dobré jméno. Fidoo nabízí propracovanou službu, která klientům umožní zaplatit kartou jakýkoliv výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem chytrého telefonu. Výdaj je pak v systému digitálně schválen nadřízeným a přes propojení do účetního systému je výdaj kompletně zaúčtován. V případě služebních cest se do vyúčtování zařadí i výdaje za stravné, zálohy za ubytování či letenky a jízdné. Aplikace pak vše automaticky spočítá a přenese data přímo do účetního softwaru.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz