Komerční banka otevírá Bank ID pro komerční subjekty, první je ČEZ

Klienti Komerční banky mohou využívat Bankovní identitu KB nově i pro komerční subjekty. Služba, se kterou se doposud mohli připojovat ke službám státní správy, nyní umožňuje komunikovat i s energetickými společnostmi, například s ČEZ.

29. 9. 2021 11:00

Komerční banka učinila další krok na cestě k digitální bance, když propojila svou Bankovní identitu s komerčními subjekty.

„Prvním krokem bylo napojení naší bankovní identity na státní správu. To se povedlo velmi dobře, klienti službu začali využívat, a proto jsme se nyní posunuli k soukromému sektoru. I zde je naším cílem zjednodušit a zrychlit komunikaci našich klientů se společnostmi a na druhé straně firmám odebrat administrativu spojenou s jejich identifikací.“

Jitka Haubová, členka představenstva KB

Prvním odvětvím, se kterým mohou klienti Komerční banky řešit své záležitosti skrze Bankovní identitu KB je energetika.

„Zákazník chce své požadavky vyřešit co nejjednodušeji. Někdo dává přednost návštěvě pobočky, jiný raději zavolá na call centrum a třetí ocení perfektní online řešení. Nabídka široké palety digitalizovaných služeb je v současné době nutností a bankovní identita je projekt, který chceme rozhodně vyzkoušet. Jsme rádi, že pilotní fázi rozjíždíme po boku respektovaného partnera s velkým počtem klientů, jakým je Komerční Banka.“

Tomáš Kadlec, generální ředitel společnosti ČEZ Prodej

Ta je jednou z prvních zapojených do bankovní identity a klienti Komerční banky skrze ni budou moci u ČEZ aktualizovat své údaje, nastavit si elektronickou fakturaci nebo upravit číslo účtu pro vrácení přeplatku.

Nabízené možnosti pozitivně hodnotí i společnost Bankovní identita, a.s., která službu BankID provozuje.

„Mám radost, že klienti Komerční banky budou moci prostřednictvím BankID využívat služby firem a výrazně si tak zjednodušit život v digitálním světe, ať už to bude třeba při přihlášení ke službám firemních partnerů nebo pro podpis nové smlouvy díky elektronickému podpisu,“ dodává Jan Blažek, člen představenstva.

Komerční banka spustila bankovní identitu pro své klienty 19. března. Od té doby se k ní přihlásilo téměř 40 tisíc jejích klientů, kteří realizovali na 130 tisíc operací. Přes Bankovní identitu mohou klienti Komerční banky využívat nejen Daňový portál Finanční správy, ale i eportál ČSSZ a Portál občana se všemi jeho službami. Mezi nejčastější žádosti v Portálu občana patří například bodové hodnocení řidiče, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík či žádost o využití údajů z Registru obyvatel.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz