Komerční banka plní legislativní požadavky na transparentnost klientských dat

Komerční banka věnuje trvalou pozornost tématu transparence. Cílem je ochránit a řádně spravovat finanční prostředky a majetek klientů banky a současně přispívat k boji proti praní špinavých peněz. Nezbytným předpokladem je jednoznačná identifikace klientů. KB proto kontinuálně provádí aktivity označené jako KYC (Know Your Client / Poznej svého klienta). Kromě naplnění legislativy přináší tento proces klientům i řadu benefitů spojených s aplikací KB Klíč.

13. 4. 2021 15:00

„Jednou z našich hlavních povinností vyplývající z bankovní licence je poskytovat bankovní produkty a služby na základě obezřetného přístupu. To znamená klientům, kteří jsou jednoznačně identifikováni, u kterých je znám účel a povaha obchodních vztahů a klientům, u kterých KB dokáže posoudit a vyloučit případná další rizika spojená s jednotlivými klienty a jejich obchodními aktivitami.“

Radek Basár, manažer Klientských informací v Komerční bance

Vedle naplnění legislativních pravidel přináší aktuální a přesné informace klientům také významné benefity související s rozvojem digitalizace. Mezi ty nejvýznamnější patří možnost využívat KB Klíč, tedy moderní a bezpečnou metodu pro přihlašování do bankovních aplikací. Dnes KB Klíč využívá přes 900 tisíc našich klientů a díky této bezpečné metodě komunikace s bankou mohou klienti bez problémů nejen autorizovat platby, ale také měnit či podepisovat dokumenty.

Další významnou výhodou nabízí projekt Bankovní identity, jejímž prostřednictvím mohou klienti aktuálně podávat daňová přiznání nebo zadat údaje pro Sčítání lidu. Přes Bankovní identitu mohou klienti Komerční banky také využívat eportál ČSSZ a Portál občana se všemi jeho službami. Mezi nejčastější žádosti v Portálu občana patří například bodové hodnocení řidiče, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík či žádost o využití údajů z Registru obyvatel.


Pavel Zúbek
Komunikace KB
+420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz